O ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 16 harfli toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORTOPOKSVİRÜSLER

Poxviridae ailesinin Chordopoxvirinae alt ailesinde yer alan, bünyesinde insan ve sığır çiçeğine neden olan virüsleri de bulunduran bir virüs cinsi.

OLUŞTURULABİLMEK

Oluşturulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OTOENTOKSİKASYON

Kendi vücudunda meydana gelen zehirli maddeden zehirlenme, organizmanın toksik metabolik artıklarla zehirlenmesi.

ORNİTOBAKTERİYOZ

Ornithobacterium rhinotracheale tarafından oluşturulan, tavuk ve hindilerde solunum sisteminde bozukluk, büyümenin yavaşlaması ve ölümlere neden olan hastalık.

ORTALIKTEKERLEĞİ

Çam ağacından tek parça olarak yapılmış, çevresi demir çemberli tekerlek.

OSTEOPERİOSTİTİS

Bir kemiğin ve zarının birlikte yangısı.

OKSİPİTALİZASYON

Art kafa kemiğinin ilk boyun omurunun kaynaşması.

OTOMATİKLEŞTİRME

Otomatikleştirmek işi.

OLUMSUZLAŞTIRMAK

Olumsuzlaşma işini yaptırmak.

ORTHOMYSOVİRİDAE

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren (iplik), kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna sebep olan bir familya.