O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OSTEOSKLEROTİK

Osteosklerozla ilgili olan.

ONAYLAYABİLMEK

Onaylama imkânı veya olasılığı bulunmak, tasdikleyebilmek.

ODONTODİSTROFİ

Beslenme, metabolik ve toksik nedenlerle oluşan diş hastalığı. Ameloblastların etkilenmesine bağlı olarak dişlerde donuk lekelere veya enine, derin ve düzensiz seyreden oluklara rastlanır.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

ORDULUKARADERE

Düzce ili, Cumayeri ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ORBİTOSFENOYİT

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

OLAĞANLAŞTIRMA

Olağanlaştırmak işi.

OSTEOMİYELİTİS

Kemik iliği boşluğundan başlayan kemik yangısı, osteomiyelit.

OSTEOARTROPATİ

Eklem ve kemikleri etkileyen herhangi bir patolojik değişim veya hastalık.

ODAKLANABİLMEK

Odaklanma imkânı olmak.

OSMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.

ORMANLAŞTIRMAK

Orman durumuna getirmek.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

OFTALMOMİYAZİS

İnsanlarda ve birçok hayvan türünde Oestridae ailesinde yer alan Gedoelstia türü sinek larvalarının gözün çevresine veya içerisine invazyonundan kaynaklanan ilgili patolojik değişimler.

OPERATÖRLEŞMEK

Operatör olmak, operatör gibi davranmak.

ONKOMİRASİDYUM

Monogenetik trematodların silyumlu larvası.

OKSİMİYOGLOBİN

Kaslara kırmızı rengi veren madde.

ORTAKLAŞACILIK

Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizm.

ORMANSIZLAŞMAK

Ormansız kalmak, ormanı bulunmamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük