O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OPİSTHORCHİDAE

İnsan ve hayvanların karaciğerinde parazitlenen lanset biçimindeki digenetik trematod ailesi. Bu aile içerisinde Amphimerus, Cyclorchis, Delphinicola, Metorchis, Parametorchis, Phocitrema, Pseudamphistomum, Clonorchis ve Opisthorchis cinsleri bulunmaktadır.

OLİGOZOOSPERMİ

Oligospermi.

OLUŞTURUVERMEK

Çabucak veya kısa sürede oluşturmak.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

OPİSTOMASTİGOT

Herpetomonas cinsi tripanosomatid protozoonlarda kinetoplast ve bazal cismin hücrenin arka kısmında bulunduğu, öne yönelen ve vücudun ön kısmında serbest hareket eden kamçıya sahip morfolojik evre.

ORTAKLAŞTIRMAK

Ortak duruma getirmek, kolektifleştirmek.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

OLAĞANBASIKLIK

beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir.

OZMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.

OMFALOFLEBİTİS

Göbek toplardamarının yangısı. Göbek kordonunu enfeksiyonu sonucu gelişir. Septisemiye, irinli eklem yangısına, karaciğer ve göbek apselerine ve karaciğerde tromboflebitise yol açar.

ODAKLANABİLMEK

Odaklanma imkânı olmak.

ORANLAYABİLMEK

Oranlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OKUTTURABİLMEK

Okutturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OPERATÖRLEŞMEK

Operatör olmak, operatör gibi davranmak.

ORMANSIZLAŞMAK

Ormansız kalmak, ormanı bulunmamak.

ODONTODİSTROFİ

Beslenme, metabolik ve toksik nedenlerle oluşan diş hastalığı. Ameloblastların etkilenmesine bağlı olarak dişlerde donuk lekelere veya enine, derin ve düzensiz seyreden oluklara rastlanır.

OFTALMOMİYAZİS

İnsanlarda ve birçok hayvan türünde Oestridae ailesinde yer alan Gedoelstia türü sinek larvalarının gözün çevresine veya içerisine invazyonundan kaynaklanan ilgili patolojik değişimler.

ORTALAYABİLMEK

Ortalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLANAKSIZLAŞMA

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

OTOENSEFALİTİS

Orta kulak yangısının ilerlemesiyle oluşan beyin yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük