O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

OYUNLAŞTIRILMA

Oyunlaştırılmak işi.

OMUZLAYABİLMEK

Omuzlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORBİTOSFENOYİT

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

OLANAKSIZLAŞMA

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

OSMANLICACILIK

Osmanlı Türkçesinden yana olan kimsenin tutumu.

OPERATÖRLEŞMEK

Operatör olmak, operatör gibi davranmak.

OSTEOARTROPATİ

Eklem ve kemikleri etkileyen herhangi bir patolojik değişim veya hastalık.

OFTALMOMİYAZİS

İnsanlarda ve birçok hayvan türünde Oestridae ailesinde yer alan Gedoelstia türü sinek larvalarının gözün çevresine veya içerisine invazyonundan kaynaklanan ilgili patolojik değişimler.

OLGUNLAŞABİLME

Olgunlaşabilmek işi.

ORTALAYABİLMEK

Ortalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ONAYLAYABİLMEK

Onaylama imkânı veya olasılığı bulunmak, tasdikleyebilmek.

OKSİPERİTONEUM

Karın boşluğuna oksijen zerk edilmesi.

OTRAKLAŞTIRMAK

Yurtlandırmak, yerleştirmek.

OKSİHEMOGLOBİN

Akciğerlerde oksijen yoğunluğu yüksek olduğu zaman oksijenin hemoglobinle birleşmesi ile oluşan bileşik. Oksijen yoğunluğunun düşük olduğu dokulara, kısımlarına ayrılarak oksijen verir. Oksijen ile birleşmiş durumdaki hemoglobin.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

OTOMATİKLEŞMEK

Otomatik duruma gelmek.

OLAĞANBASIKLIK

beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

ONAYLATTIRILMA

Onaylattırılmak işi, tasdiklettirilme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük