O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OSTEOMİYELİTİS

Kemik iliği boşluğundan başlayan kemik yangısı, osteomiyelit.

ORMANSIZLAŞMAK

Ormansız kalmak, ormanı bulunmamak.

ORANLAYABİLMEK

Oranlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OSMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.

OKRATOKSİKOZİS

Okratoksin A'nın neden olduğu, proksimal tubuluslarda dejenerasyon, atrofi, interstisyel fibrozis ve glomeruluslarda hiyalinleşmeyle belirgin zehirlenme.

OLUŞTURUVERMEK

Çabucak veya kısa sürede oluşturmak.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

ODAKLAYABİLMEK

Odaklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLANAKSIZLAŞMA

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

OZMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.

OYUNLAŞTIRILMA

Oyunlaştırılmak işi.

OSTEOARTROTOMİ

Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması.

OKSİMİYOGLOBİN

Kaslara kırmızı rengi veren madde.

ONAYLATTIRILMA

Onaylattırılmak işi, tasdiklettirilme.

OPERATÖRLEŞMEK

Operatör olmak, operatör gibi davranmak.

OMUZLAYABİLMEK

Omuzlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ODONTODİSTROFİ

Beslenme, metabolik ve toksik nedenlerle oluşan diş hastalığı. Ameloblastların etkilenmesine bağlı olarak dişlerde donuk lekelere veya enine, derin ve düzensiz seyreden oluklara rastlanır.

OKSİTSİZLEYİCİ

Erimiş metal içinde, oksit olarak bulunan oksijeni gidermek ereğiyle kullanılan özdek. Oksitsizleştirici özellikte olan.

OPİSTHORCHİDAE

İnsan ve hayvanların karaciğerinde parazitlenen lanset biçimindeki digenetik trematod ailesi. Bu aile içerisinde Amphimerus, Cyclorchis, Delphinicola, Metorchis, Parametorchis, Phocitrema, Pseudamphistomum, Clonorchis ve Opisthorchis cinsleri bulunmaktadır.