O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTRAKLAŞTIRMAK

Yurtlandırmak, yerleştirmek.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

OTOENSEFALİTİS

Orta kulak yangısının ilerlemesiyle oluşan beyin yangısı.

ORMANSIZLAŞMAK

Ormansız kalmak, ormanı bulunmamak.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

OLGUNLAŞABİLME

Olgunlaşabilmek işi.

OPİSTOMASTİGOT

Herpetomonas cinsi tripanosomatid protozoonlarda kinetoplast ve bazal cismin hücrenin arka kısmında bulunduğu, öne yönelen ve vücudun ön kısmında serbest hareket eden kamçıya sahip morfolojik evre.

ODAKLAYABİLMEK

Odaklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORANLAYABİLMEK

Oranlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ODAKLANABİLMEK

Odaklanma imkânı olmak.

OLUŞTURUVERMEK

Çabucak veya kısa sürede oluşturmak.

OKSİTSİZLEYİCİ

Erimiş metal içinde, oksit olarak bulunan oksijeni gidermek ereğiyle kullanılan özdek. Oksitsizleştirici özellikte olan.

ORTAKLAŞACILIK

Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizm.

OLUŞTURABİLMEK

Oluşturmaya gücü yetmek.

ODONTODİSTROFİ

Beslenme, metabolik ve toksik nedenlerle oluşan diş hastalığı. Ameloblastların etkilenmesine bağlı olarak dişlerde donuk lekelere veya enine, derin ve düzensiz seyreden oluklara rastlanır.

ORMANLAŞTIRMAK

Orman durumuna getirmek.

OSTEOARTROTOMİ

Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması.

OKSİHEMOGLOBİN

Akciğerlerde oksijen yoğunluğu yüksek olduğu zaman oksijenin hemoglobinle birleşmesi ile oluşan bileşik. Oksijen yoğunluğunun düşük olduğu dokulara, kısımlarına ayrılarak oksijen verir. Oksijen ile birleşmiş durumdaki hemoglobin.

OLİGOZOOSPERMİ

Oligospermi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük