O ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OPERATÖRLEŞMEK

Operatör olmak, operatör gibi davranmak.

OZMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.

OSMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.

OKSİDOREDÜKTAZ

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen dehidrojenaz, hidroksilaz, oksidaz, oksijenaz, peroksidaz ve redüktaz gibi enzimler, oksidasyon-redüksiyon enzimleri. Bir substrattan diğerine H atomu, O atomu veya elektronların transferini katalize eden enzim. Bu sınıfta dehidrojenazlar, hidroksilazlar, oksidazlar, oksijenazlar, peroksidazlar ve redüktazlar bulunur.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

ONAYLAYABİLMEK

Onaylama imkânı veya olasılığı bulunmak, tasdikleyebilmek.

OSTEOKONDROZİS

Kemiklerin ucundaki büyüme kıkırdağında farklılaşma bozuklukları ve kıkırdağın kırılgan olmasıyla belirgin bir hastalık Domuz, köpek, at, hindi, sığır ve koyunlarda. kalıtım, hızlı gelişme, fiziksel tembellik, cinsiyet ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanır.

OSURGANBÖĞCÜSÜ

Pis koku çıkaran bir böcek.

ODONTODİSTROFİ

Beslenme, metabolik ve toksik nedenlerle oluşan diş hastalığı. Ameloblastların etkilenmesine bağlı olarak dişlerde donuk lekelere veya enine, derin ve düzensiz seyreden oluklara rastlanır.

OLGUNLAŞTIRMAK

Olgun duruma getirmek.

OLANAKSIZLAŞMA

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

ODAKLAYABİLMEK

Odaklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OSTEOSKLEROTİK

Osteosklerozla ilgili olan.

OLGUNLAŞABİLME

Olgunlaşabilmek işi.

OKSİMİYOGLOBİN

Kaslara kırmızı rengi veren madde.

OKSİTSİZLEYİCİ

Erimiş metal içinde, oksit olarak bulunan oksijeni gidermek ereğiyle kullanılan özdek. Oksitsizleştirici özellikte olan.

OSTEOARTROPATİ

Eklem ve kemikleri etkileyen herhangi bir patolojik değişim veya hastalık.

ORBİTOSFENOYİT

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

OPİSTHORCHİDAE

İnsan ve hayvanların karaciğerinde parazitlenen lanset biçimindeki digenetik trematod ailesi. Bu aile içerisinde Amphimerus, Cyclorchis, Delphinicola, Metorchis, Parametorchis, Phocitrema, Pseudamphistomum, Clonorchis ve Opisthorchis cinsleri bulunmaktadır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük