O ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 13 harfli toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OSMANİYELİLİK

Osmaniyeli olma durumu.

OLAĞANÜSTÜLÜK

Olağanüstü olma durumu, fevkaladelik, harikuladelik.

ONAYLATABİLME

Onaylatabilmek işi, tasdikletebilme.

OTOHEMOTERAPİ

Hastanın damarından alınan kanın hemen aynı hastaya şırınga edilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi.

OĞLAMANOTLAĞI

Vaktinden evvel doğuran davarın yavrusu.

OTURULABİLMEK

Oturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ODAKLANABİLME

Odaklanabilmek işi.

ORMANLAŞTIRMA

Ormanlaştırmak işi.

OSTEOFLOROZİS

Kemiklerde aşırı flor birikimi sonucu, özellikle ayak tarak ve alt çene kemiklerinde yoğunluk artışı ve ekzostoz oluşumuyla belirgin genel iskelet bozukluğu.

OSTEOPETROZİS

İskelet kemiklerinin, büyüyüp kalınlaşması, ağır bir hâl alması ve gevrekleşmesiyle belirginleşen kalıtsal kemik hastalığı, mermer kemik hastalığı, fildişi kemik hastalığı.

OKSİTSİZLEŞME

Erimiş bir metalin içindeki oksitlerin giderilmesi olayı.

ORTAKYAŞARLIK

Ortakyaşar olma durumu.

ORTONORMALLİK

Ortonormal olma özelliği.

OLİGOSAKKARİT

Sadece birkaç monosakkarit biriminden oluşan molekül. Birkaç monosakkaritin glikozidik bağla birbirine bağlanarak polimerize olmasından meydana gelen karbonhidrat. Glikozitik bağlarla birleşmiş birkaç monosakkarit grubu.

OTORADYOGRAFİ

Radyasyonun fotoğrafik emülsiyonlar üzerindeki etkisiyle dokularda radyoaktif maddelerin yerinin belirlenmesi veya radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlarla radyoaktiviteye duyarlı materyallerin üzerinde görüntü oluşturma yöntemi. Önceleri radyoaktif birleşiklerle işleme tabi tutulan doku kesitleri, ışığa duyarlı emülsiyonlarla kaplanarak buzdolabında ışık geçirmeyen kapalı bir kutuya yerleştirilir ve değişik zamanlarda pozlanmasıyla radyoaktif maddenin yeri belirlenir. Organların, hücre kısımlarının, büyük moleküllerin ya da moleküllerdeki belirli bir grup ya da atomun radyoizotoplarla işaretlenip bir film üzerinde gösterilmesi tekniği. Radyootografi.

OTOPİYOTERAPİ

Hastalık etkenlerini taşıyıcı herhangi bir salgının (irin vb.) yeniden kendisine zerkiyle yapılan tedavi.

OYUNLAŞTIRMAK

Tiyatro türünden olmayan herhangi bir eseri teknik yönden oynanabilir duruma getirmek.

OZONLAŞTIRICI

Ozonlu oksijen veya hava hazırlayan alet.

OTOTRANSPLANT

Aynı bireyin bir yerinden alınıp farklı bir bölgesine aşılanan parça.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük