O ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 12 harfli toplam 126 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORGENERALLİK

Orgeneral olma durumu. Orgeneralin görevi. Orgeneral rütbesi.

OTURULABİLME

Oturulabilmek işi.

ORTABAYINDIR

Çankırı ili, Orta ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

OBSERVATUVAR

Gözlemevi.

OPİSTHORCHİS

Opisthorchidae ailesinde bulunan, son konaklarının karaciğerinde yaşayan bir trematod cinsi. Bu cins içerisinde O. felineus, O. noverca (Amphimerus noverca) ve O. viverrini türleri bulunmaktadır. Bu türlerin ara konakları salyangoz, balık ve amfibyalardır, Clonorchis.

OKSİNİTRİLAZ

Hidroksinitrilleri aldehitlere dönüştüren bir enzim türü.

OPSONİZASYON

Opsoninleşme. Bakteri veya antijenlerin makrofaj ve nötrofiller tarafından fagasitozunu kolaylaştırmak için antikor veya kompleman gibi opsonin denilen maddelerle bağlanması olayı.

OYNAYABİLMEK

Oynama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORTAKDARACIK

Sivas kenti, Karacaören nahiyesine bağlı bir bölge.

OSSİFİKASYON

Kemikleşme.

OYALANABİLME

Oyalanabilmek işi.

OPSONİNLEŞME

Opsoninlerin birikmesiyle fagositozun kolayca yapılması. Bir mikroorganizmanın yüzeyine antikor veya komplemanın C3b komponentinin yapışmasıyla fagositozun artması, opsonizasyon.

OTOPOLİPLOİT

İki homolog kromozom takımından fazla kromozom takımı taşıyan poliploit organizma olup kromozom takımlarının hepsi tek bir türden gelir. Otoploit.

OSTEOSARKOMA

Kemik kanseri.

OZMOTOLERANT

Daha çok mayalar için kullanılan, yüksek şeker konsantrasyonuna dayanıklı mikroorganizmalar için kullanılan terim.

OSTEOKONDROS

Hem kemik hem de kıkırdaktan oluşan.

OKSİTSİZLEME

Erimiş bir metalin içindeki oksitleri giderme işlemi.

ONKOSERKOZİS

Onchocerca cinsi nematodların neden olduğu deri altında erişkin parazitlerle dolu sert nodüllerin oluşumu, kaşıntı ve göz lezyonlarıyla belirgin hastalık, volvulozis, craw-craw, nehir körlüğü, Roble hastalığı, sowdah.

OKŞAYABİLMEK

Okşama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OKÇUMEHMETLİ

Sinop kenti, Boyabat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük