O ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 12 harfli toplam 126 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORTAFATMACIK

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OSTEİCHTHYES

Chondrostei (kıkırdaklı kemikli balıklar), holostei (ilkel kemikli balıklar) ve teleostei (kemikli balıklar) takımlarını içine alan, iskeletleri az ya da çok kemikleşmiş, vücutlarında daima deriye gömülü olarak sikloyit, ktenoyit ya da ganoyit şeklinde kemik pullar bulunan, hem çiti hem de tek yüzgeçlere sahip, bazı sınıflandırmalara göre sınıf, bazılarına göre üst takım. Kemikli balıklar.

OTURURGAHMAZ

Ocak.

OLİGOKROMEMİ

Kanda hemoglobin azalması.

OPSONİNLEŞME

Opsoninlerin birikmesiyle fagositozun kolayca yapılması. Bir mikroorganizmanın yüzeyine antikor veya komplemanın C3b komponentinin yapışmasıyla fagositozun artması, opsonizasyon.

OBLİTERASYON

Damar, bağırsak gibi boşluk gösteren bir organın herhangi bir nedenle tıkanması veya kapanması.

ONURLANDIRMA

Onurlandırmak işi.

OTOLİTİYAZİS

Orta kulakta taş oluşması.

OMURGASIZLAR

Omurgasız, çok hücreli hayvanlar âlemi (Protostomia).

OPTİMİZASYON

En uygun duruma getirme.

ORGENERALLİK

Orgeneral olma durumu. Orgeneralin görevi. Orgeneral rütbesi.

OSTEOSKLEROZ

Kemik dokusunun aşırı sertleşmesi, kemik yoğunluğunun aşırı artması. Kemik iliği dokusunun kemik dokusuyla yer değiştirmesi.

ORTALAMASINA

Ortalayarak.

OTOBİYOGRAFİ

Öz yaşam öyküsü.

OĞLANBONCUĞU

Bayılmaya neden olan bir çocuk hastalığı.

OZMORESEPTÖR

Çevrelerindeki ozmotik değişimlere karşı reaksiyon gösteren hücreler.

ORGANİZASYON

Düzenleme. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. Kuruluş, kurum, teşkilat. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi.

ORANTILANMAK

Orantılı olarak düşünülmek.

OSSİFİKASYON

Kemikleşme.

OYLAYABİLMEK

Oylama imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük