O ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 12 harfli toplam 126 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OVOVİVİPARUS

Ovovivipar.

ORTALAMASINA

Ortalayarak.

OFTALMOSKOPİ

Gözün oftalmaskopla muayenesi.

OTURTABİLMEK

Oturtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORTAGEDİKLER

Kars ili, Başgedikler nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

OYLAYABİLMEK

Oylama imkânı veya olasılığı bulunmak.

OTOFLORESANS

Dokularda normal olarak bulunan maddelerin oluşturduğu floresan.

ORDUBOZANNIH

Mızıkçılık.

OKSOTREMORİN

Beyindeki muskarinik almaçları seçkin biçimde uyaran ve deneysel olarak parkinson hastalığı oluşturmak için kullanılan bir madde.

OPİSTHORCHİS

Opisthorchidae ailesinde bulunan, son konaklarının karaciğerinde yaşayan bir trematod cinsi. Bu cins içerisinde O. felineus, O. noverca (Amphimerus noverca) ve O. viverrini türleri bulunmaktadır. Bu türlerin ara konakları salyangoz, balık ve amfibyalardır, Clonorchis.

OTURULABİLME

Oturulabilmek işi.

OSTEİCHTHYES

Chondrostei (kıkırdaklı kemikli balıklar), holostei (ilkel kemikli balıklar) ve teleostei (kemikli balıklar) takımlarını içine alan, iskeletleri az ya da çok kemikleşmiş, vücutlarında daima deriye gömülü olarak sikloyit, ktenoyit ya da ganoyit şeklinde kemik pullar bulunan, hem çiti hem de tek yüzgeçlere sahip, bazı sınıflandırmalara göre sınıf, bazılarına göre üst takım. Kemikli balıklar.

ORTOZOONOZİS

İnsan ve hayvanlara kuşlardan bulaşan hastalıkların genel adı.

OKSİNİTRİLAZ

Hidroksinitrilleri aldehitlere dönüştüren bir enzim türü.

ORTAKDARACIK

Sivas kenti, Karacaören nahiyesine bağlı bir bölge.

OTLATABİLMEK

Otlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORTAKALDIRIM

Sokaklarda ve özellikle anayollarda, yayaları taşıt dolaşımının çekincelerinden korumak için yol ortasına yapılmış, yol düzeyinden yüksekte yer alan durma ve geçme yeri.

OYNATIMCILIK

Oynatımcının yaptığı iş.

OYUNLAŞTIRMA

Oyunlaştırmak işi.

OTURURGAHMAZ

Ocak.