O ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 11 harfli toplam 179 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OVATEKKEÖNÜ

Bartın şehri, Kurucaşile belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

OREKSİJENİK

İştah açıcılar.

OTOANALİZÖR

Klinik biyokimya laboratuvarlarında plazma, idrar ve serum gibi sıvılar üzerinde mikroişlemciler vasıtasıyla her türlü analiz işlemini otomatik olarak bilgisayar kontrolü altında gerçekleştiren bir cihaz.

OPERASYONEL

Operasyonla ilgili. İşlevsel, hareketli.

OYNANABİLME

Oynanabilmek işi.

ORBİTEKTOMİ

Göz çukuru içinde bulunan tümör ve çevreden gelen metastazları uzaklaştırırken göz ve çevresindeki dokuların tam veya kısmi olarak uzaklaştırılması.

ORTASANDIĞI

Her yeniçeri ortasında, ölen yeniçerilerin kalıtlarının satılması ile elde edilen paraların yatırıldığı kasa.

OKSİPİTALİS

Arka kafaya ait, art kafayla ilgili olan.

OLUNABİLMEK

Olunma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OPERATÖRLÜK

Operatör olma durumu.

OĞLANELMASI

Yaban gülünün fındık büyüklüğündeki kırmızı renkli meyvesi.

OLİGOSPERMİ

Sperm sayısının dölleme sınırının altında olması durumu. Bir mililitre spermadaki spermatozoon sayısının azalarak dölleme sınırının altına düşmesi, oligozoospermi.

OSTEOSENTEZ

Kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat.

OTOJESTİYON

Öz yönetim.

OVİPOZİSYON

Özellikle böceklerde yumurta yumurtlama işlemine verilen ad.

OŞEANOGRAFİ

Okyanus ve denizleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönleriyle inceleyen bilim.

OBJEKTİFLİK

Nesnellik.

OLMAZLANMAK

Görünüşte imtina göstermek, sureta mümanaat etmek, çekinir gibi davranmak.

ORMANPINARI

Bolu ili, Mudurnu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.