O ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 11 harfli toplam 179 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OSMANBEYLER

Zonguldak şehrinde, Devrek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

OLÇUMLANMAK

Kibirlenmek, gururlanmak. Anlar görünerek her işle uğraşmak.

OTOİMMÜNİTE

Selftoleransın zayıflaması ya da bozulması durumunda ortaya çıkan, bağışıklık cevabının kendi antijenlerine (vücutta oluşan) karşı oluştuğu anormal bir durum. Vücudun kendi organ ve dokularındaki antijene karşı antikor oluşturması durumu. Bağışıklık hücrelerinin veya antikorların vücudun normal dokularındaki biyokimyasal belirteçleri tanımayarak âdeta onu yabancı bir unsur olarak görmesi ve onunla reaksiyona girmesi, otoimmün cevap. Konak için zararlı, bağışıklık mekanizması yönünden amacından sapmış bir reaksiyondur. Otoimmün bir hastalık oluşumuna öncülük edebilecek graves hastalığı, miyastenia gravis, romatizmal ateş, glomerulonefritis ve benzerleri durumlar.

ONAYLATILMA

Onaylatılmak işi, tasdikletilme.

ORKESTRASIZ

Orkestrası olmayan.

OKYANUSYALI

Okyanusya kıtasında yaşayan kimse.

ORTAMANDIRA

Balıkesir ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ORŞİDEKTOMİ

Bir veya iki testisin ameliyatla çıkarılması.

ORYANTALİZM

Doğu bilimi.

OLUNUGELMEK

Olagelmek, yapılagelmek.

ORMANPINARI

Bolu ili, Mudurnu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OKŞAYABİLME

Okşayabilmek işi.

OZALİTÇİLİK

Ozalitçinin yaptığı iş.

ORBİKULARİS

Dairesel, daire biçiminde olan.

OTURBALTASI

Marangozların ağaç yontmakta kullandıkları yassı balta.

OSTEOPLASTİ

Kusurlu kemiği düzeltme ameliyatı.

OZMİYOFİLİK

Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen, onlarla bağlanma eğilimi gösteren.

OMUZLAMALIK

Bir omuzluk yük.

OLUŞTURULMA

Oluşturulmak işi.

OKŞAYIVERME

Okşayıvermek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük