O ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 11 harfli toplam 179 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTURTABİLME

Oturtabilmek işi.

OLİGOSİTEMİ

Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği.

ONİKOFORLAR

Eklem bacaklı hayvanlardan, ilkel eklem bacaklılar (Malacopoda) alt dalının, hem halkalı solucan hem de eklem bacaklı karakterlerini taşıyan türleri olan bir sınıf. Peripatus (Peripatus) cinsi iyi bilinir. (Onychophora), cinsi iyi bilinir.

OLMAZLANMAK

Görünüşte imtina göstermek, sureta mümanaat etmek, çekinir gibi davranmak.

OSTRAKODLAR

Eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin, kabuklular (Crustacea) sınıfından, kabukluları çift ve arka uçta ligamentlerle bağlı, baştaki uzantılar iyi gelişmiş ve karmaşık yapıda ve genellikle partenogenetik üreme gösteren bir takım.

ORTAMANDIRA

Balıkesir ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ORTASARIBEY

Bursa şehrinde, Karacabey ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

OBJEKTİFLİK

Nesnellik.

OVAKIŞLACIK

Muğla şehri, Milâs ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

OSMANAĞAKÖY

Elâzığ şehrinde, Çaybağı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

OKUNABİLMEK

Okunma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORANTILAMAK

Orantılı olarak düşünmek veya değerlendirmek.

OFTALMOSKOP

Gözün içini muayene etmek için kullanılan gereç.

OMUZLAMALIK

Bir omuzluk yük.

ODONTOBLAST

Dişlerin gelişiminde iç mina epiteline yakın olan diş pulpasının mezenkim hücrelerinden oluşan hücre.

OLAĞANLAŞMA

Olağanlaşmak durumu.

OYNAYIVERME

Oynayıvermek işi.

OSTEOSARKOM

Kemik üreten atipik bağ doku hücrelerinden oluşan, ağrılı, çoğu zaman akciğere metastaz yapan, köpek ve kedilerin en yaygın, kötücül iskelet tümörü, kemik sarkomu. Özellikle iri köpek ırklarında pazı veya kalça kemiğinin alt, önkol ve kaval kemiğinin üst kısımlarında gelişir.

OTLAKBALIĞI

Ekim, kasım ayları dışındaki aylarda avlanan torik, palamut balıkları.

OKUTABİLMEK

Okutma imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük