O ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 11 harfli toplam 179 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OYULGALAMAK

Gelişigüzel dikmek. Saplamak, sokmak.

OVOVİTELLİN

Yumurta içindeki vitellus.

OSMANKÖSELİ

Konya şehrinde, Halkapınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

OĞLAKGELİNİ

Kuşluk, öğleye doğru.

OLUNUGELMEK

Olagelmek, yapılagelmek.

ORYANTALİST

Doğu bilimci.

OLİGOSPERMİ

Sperm sayısının dölleme sınırının altında olması durumu. Bir mililitre spermadaki spermatozoon sayısının azalarak dölleme sınırının altına düşmesi, oligozoospermi.

ORAMİRALLİK

Oramiral rütbesi. Oramiral makamı ve görevi.

OYNATABİLME

Oynatabilmek işi.

ORTABEREKET

Ankara şehri, Ayaş belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

OFTALMOLOJİ

Göz bilimi.

OLUMSUZLAMA

Önermeler cebirinde, verilen bir önermenin doğruluk değerinin tersine çevrilmesi, Anlamdaş. yadsıma. Önermeler cebirinde, önüne geldiği önermenin yanlış olduğunu belirten im. Anlamdaş. yadsıma. Bir deyiş ya da örnermenin olumsuz biçimde dile getirilmesi, bk. olumlama.

OBLANSEOLAT

Ters kılıçsı yaprak ayaları için kullanılan bir terim.

OTOMATİKMAN

Otomatik olarak.

OBJEKTİVİTE

Nesnellik.

OLGUNNAŞMAK

Olgunlaşmak.

OSMANLICACI

Osmanlı Türkçesi dersi veren kimse. Osmanlı Türkçesini kullanmaktan yana olan kimse.

OLUŞTURULMA

Oluşturulmak işi.

ONARABİLMEK

Onarma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OSTRAKODLAR

Eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin, kabuklular (Crustacea) sınıfından, kabukluları çift ve arka uçta ligamentlerle bağlı, baştaki uzantılar iyi gelişmiş ve karmaşık yapıda ve genellikle partenogenetik üreme gösteren bir takım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük