O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 10 harfli toplam 260 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORMANCILIK

Orman işi ile uğraşma. Ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan bilim.

OYNARGÖNYE

360 dereceye kadar açıları ölçebilen gönye. (Senirkent Isparta).

OTURMUŞLUK

Benimsenmiş, yerleşmiş olma durumu.

OTOKONTROL

Öz denetim.

ORAKTABAĞI

Orakla ekin yolma sırasında kızevinden oğlan evine gönderilen helva ve benzerleri tatlılar. (Yenice Gelendost Isparta).

ONMADIKLIK

Uğursuzluk, iflâhsızlık.

OLUŞUVERME

Oluşuvermek işi.

ODORİMETRE

Koku alma duygusunun ölçülmesi.

ORTOTERAPİ

Serum tedavisi.

OLİGOKARDİ

Bradikardi.

OLİGODONTİ

Az dişlilik.

OTKABARTAN

Küçük taneli dolu.

OZANLAŞMAK

Şairleşmek.

OLUMSALLIK

Olumsal olma durumu.

OSMANİYELİ

Osmaniye ilinden olan kimse.

OYUNCUBAŞI

Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen adlardan biri. Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.

ORTAKLAŞMA

Ortaklaşmak işi, kolektifleşme.

OYULKANMAK

Kaybolup gitmek, sıvışmak : Su taşların arasından oyulkanıp gider.

OTOLİZOZOM

Hücresel atık maddelerin parçalanmasında rol oynayan ikincil lizozom tipi.

ONURSUZLUK

Onursuz olma durumu, şerefsizlik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük