O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 10 harfli toplam 260 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OYUNCUBAŞI

Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen adlardan biri. Anadolu'da oyunları düzenleyene verilen ad.

OLUŞUVERME

Oluşuvermek işi.

OLİGOTİPİK

Sadece birkaç üyesi bulunan bir takson.

ONAYABİLME

Onayabilmek işi.

OPAKLANMAK

Çarpılmak.

ORAKLAŞMAK

Orak biçimini almak.

OKSİFİLLER

Oksifilik hücreler.

OYLUMLAMAK

Resim ve heykelde ögelere oylum duygusu ve biçim vermek. Küçülterek yapmak.

OYNADANLIH

İki yüzlülük.

OSTEOKLAST

Kemik yıkımında görev alan ve tek çekirdekli fagosit sistemine dâhil olan, çok çekirdekli bir kemik hücresi. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç boşluklar meydana getiren, 3-50 arasında monositin birleşmesinden oluşan büyük sitoplazmalı, sitoplazmaları asit yapıda ve lizozom içeren büyük, mononukleer fagositer sistemi içeren, çok çekirdekli dev fagositik hücre. İyi gelişmeyen granüllü endoplazma retikulumu ve çok sayıda Golgi, mitokondriyon ve bağımsız ribozomları içeren, paratiroit bezinin salgısı olan parathormonla uyarılarak kemik matriksinin rezorpsiyonunu artırarak dolaşıma kalsiyum ve diğer iyonları veren hücredir. Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi.

OKŞAYİLMEK

Okşanmak.

OLEOREÇİNE

Bazı bitkilerde tabii olarak bulunan ve esansiyel yağlarla reçine içeren karışım, oleorezin.

ORTAKYAPIM

Çeşitli ülkelerden iki ya da daha çok yapımcının işbirliğinden doğan film çalışması. Bu çalışma sonunda ortaya çıkan film.

ORTAKKALAN

Bir eşartanlı dizide dilemsel iki ardışık terim arasındaki kalan.

OTOKONTROL

Öz denetim.

OTLUKLAMAK

Mısırlar biçildikten sonra tarlanın otunu elle koparıp toplamak.

OYUNBAZLIK

Düzencilik, hilecilik.

ORBİTATOMİ

Göz çukuru içinde bulunan tümör ve yabancı cisim gibi maddeleri uzaklaştırmak için göz kapakları dışından kesi yaparak göz içi bölgeye ulaşılması.

OLİGOHALİN

Orta tuzlulukta olan, oligosalin.

OCAKKOCASI

Kışın ocağın arkasına konulan büyük kütük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük