OĞULDURUKLANMAK Nedir?

OĞULDURUKLANMAK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi ğ , üçüncü harfi u , dördüncü harfi l , beşinci harfi d , altıncı harfi u , yedinci harfi r , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi n , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OĞULDURUKLANMAK anlamı

Bitkinin dibinden filiz sürmek, bitki filizlenmek.

OĞULDURUKLANMAK hakkında bilgiler

OĞULDURUKLANMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.