Sonu Nİ ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ni" olan 12 harfli toplam 23 adet kelime bulundu. Sonu ni ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ni olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ni olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAZDEĞİRMENİ

Çorum ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KANGALDİKENİ

Devedikeni.

CİMCİKDİKENİ

Böğürtlen: Cimcik dikeni gibi arsız olma.

MEGALOSPLENİ

Dalak büyümesi.

YELDEĞİRMENİ

Bingöl ilinde, Adaklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

PESTENKERANİ

Saçma.

KUŞLARBELENİ

Aydın ilinde, Koçarlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ŞEYTANGELİNİ

Kasırga, bora.

DAKTİLOTEKNİ

Suçlunun parmak izlerini belirlemeye, kimliğini araştırıp bulmaya yarayan yöntemlerin bütünü.

PLÖROPNÖMONİ

Akciğerlerle birlikte göğüs zarının yangısı, peripnömoni. Genellikle fibrinli akciğer yangılarında görülen bir bulgudur. Özellikle sığır, koyun, keçi ve atlarda görülür.

LAPGOĞERÇİNİ

Kül renkli ve iri yaban güvercini.

LÖKOSİTOPENİ

Kanda lökosit sayısının azalması; lökosit miktarının normalin altına inmesi.

BAZOFİLOPENİ

Kanda bazofil sayısının azalması.

ENDOPOLİGENİ

Ana hücre içerisindeyken, her birisi kendi zarıyla çevrili kız hücrelerin oluşumu.

MONOSİTOPENİ

Kanda monositlerin azalması. Kanda monosit sayısının azalması.

AŞKMERDİVENİ

Eğrelti otu.

BEYDEĞİRMENİ

Elâzığ kenti, Keban ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kayseri ili, Himmetdede bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas şehri, Suşehri belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

CODMANÜÇGENİ

Yeni oluşan kemik dokusunda periostun meydana getirdiği yükselti nedeniyle radiografilerde görülen üçgen şeklindeki alan. Osteosarkomlara, birincil veya metastatik tümörlere, enfeksiyona veya yerel subperiostal irritasyonlara özgü bir bulgudur, Codman mahmuzu.

ÇAYDEĞİRMENİ

Zonguldak şehri, Devrek belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

PROSTATODİNİ

Prostat ağrısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük