Sonu Nİ ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ni" olan 12 harfli toplam 23 adet kelime bulundu. Sonu ni ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ni olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ni olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAZDEĞİRMENİ

Çorum ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MEGALOSPLENİ

Dalak büyümesi.

MONOSİTOPENİ

Kanda monositlerin azalması. Kanda monosit sayısının azalması.

PESTENKERANİ

Saçma.

YELDEĞİRMENİ

Bingöl ilinde, Adaklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KANGALDİKENİ

Devedikeni.

CİMCİKDİKENİ

Böğürtlen: Cimcik dikeni gibi arsız olma.

ENDODİYOGENİ

Yalnızca iki yeni kız hücrenin oluşması dışında endopoligeninin aynısı olan durum. Doku kisti oluşturan Toxoplasma, Sarcocystis cinsinde bulunan türlerde görülen uzunlamasına bölünme.

ÇAYDEĞİRMENİ

Zonguldak şehri, Devrek belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KUŞLARBELENİ

Aydın ilinde, Koçarlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ŞEYTANGELİNİ

Kasırga, bora.

LAPGOĞERÇİNİ

Kül renkli ve iri yaban güvercini.

PLÖROPNÖMONİ

Akciğerlerle birlikte göğüs zarının yangısı, peripnömoni. Genellikle fibrinli akciğer yangılarında görülen bir bulgudur. Özellikle sığır, koyun, keçi ve atlarda görülür.

BEYDEĞİRMENİ

Elâzığ kenti, Keban ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kayseri ili, Himmetdede bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas şehri, Suşehri belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KAPDEĞİRMENİ

Kilis ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

LÖKOSİTOPENİ

Kanda lökosit sayısının azalması; lökosit miktarının normalin altına inmesi.

MERSİNBELENİ

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

AŞKMERDİVENİ

Eğrelti otu.

CODMANÜÇGENİ

Yeni oluşan kemik dokusunda periostun meydana getirdiği yükselti nedeniyle radiografilerde görülen üçgen şeklindeki alan. Osteosarkomlara, birincil veya metastatik tümörlere, enfeksiyona veya yerel subperiostal irritasyonlara özgü bir bulgudur, Codman mahmuzu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük