NEŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "neş" olan, toplam 51 adet kelime bulunmaktadır. neş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu neş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde neş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

NEŞELENDİREBİLMEK

16 harfli kelimeler

NEŞELENDİREBİLME

13 harfli kelimeler

NEŞELENDİRMEK, NEŞREDEBİLMEK

12 harfli kelimeler

NEŞELENDİRME, NEŞREDEBİLME, NEŞRETTİRMEK

11 harfli kelimeler

NEŞREDİLMEK, NEŞROLUNMAK, NEŞTERLEMEK, NEŞRETTİREN, NEŞRETTİRME

10 harfli kelimeler

NEŞELENMEK, NEŞESİZLİK, NEŞREDİLME, NEŞROLUNMA, NEŞTERLEME

9 harfli kelimeler

NEŞELENİŞ, NEŞELENME, NEŞRETMEK, NEŞVÜNEMA

8 harfli kelimeler

NEŞRETME, NEŞRİYAT, NEŞETİYE, NEŞLEMEK

7 harfli kelimeler

NEŞESİZ, NEŞAĞAL, NEŞECAN, NEŞEGÜL, NEŞENUR, NEŞEVER, NEŞEYLİ, NEŞİRFE

6 harfli kelimeler

NEŞELİ, NEŞİDE, NEŞTER, NEŞEEL, NEŞİRE, NEŞREN

5 harfli kelimeler

NEŞET, NEŞAL, NEŞAN, NEŞAT, NEŞEL, NEŞEM, NEŞİR, NEŞİT, NEŞLE

4 harfli kelimeler

NEŞE, NEŞİ

3 harfli kelimeler

NEŞ

Bazı kelimelerin anlamları

NEŞ

Su sızıntısı, yerdeki ıslaklık. Sığır kovalama ünlemi.

NEŞELENDİREBİLMEK

Neşelendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NEŞROLUNMAK

Yayımlanmak.

NEŞELENDİREBİLME

Neşelendirebilmek işi.

NEŞELENMEK

Neşeli duruma gelmek, şenlenmek, keyiflenmek.

NEŞRETTİRME

Neşrettirmek işi.

NEŞRETTİRMEK

Neşretme işini yaptırmak.

NEŞELENDİRME

Neşelendirmek işi.

NEŞREDİLMEK

Yayımlanmak.

NEŞREDİLME

Yayımlanma.

NEŞREDEBİLME

Neşredebilmek işi.

NEŞREDEBİLMEK

Neşretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NEŞTERLEMEK

Neşterle kesmek. Üzüntü verecek bir durumu veya sorunu hatırlatmak, deşmek.

NEŞELENDİRMEK

Neşeli duruma getirmek, şenlendirmek, keyiflendirmek.

NEŞESİZLİK

Neşesiz olma durumu, üzgünlük.

NEŞRETTİREN

yayınlatan, yayımlatan.

  -   -   -  

Anlamında NEŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NEŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BATMA

Batmak işi. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. İflas etme. Yok olma, inkıraz. Yıkılma, çökme.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

AKŞAMÜSTÜ

Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri.

BAKI

Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu. Denetleme. Fal.

BİKİNİ

Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya güneşlenirken giyilen, iki parçadan oluşan kadın giysisi.

BANDIRMA

Bandırmak işi. İpe dizilmiş ceviz, badem vb.nin, nişasta ile kaynatılmış üzüm suyuna veya başka bir tatlıya batırılmasıyla yapılmış olan sucuk. Kurutulacak üzümün güneşe serilmeden önce içine batırıldığı potaslı suyun konulduğu kap. Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

AKTİNOLOJİ

Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı.

BATI

Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

BRONZLAŞMAK

Güneşte yanarak bronz rengini almak.

BULGURCUK

Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük, dairesel görünüşlü değişken oluşumlardan her biri.

AGU

Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses.

ALLEGRO

Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde (çalınarak).

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

BAYRAM

Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan gün. Sevinç, neşe.

CANLILIK

Canlı olma durumu. Neşelilik, hareketlilik.

BİSTURİ

Neşter.

BENEK

Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.

BULGURLANMA

Bulgurlanma işi. Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaşması olayı.

BATMAK

Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek. Yıkılmak, egemenliği sona ermek. Saplanmak. Çökmek. Yok olmak. Dünya'nın dönüşü dolayısıyla Güneş, Ay ve yıldız ufkun altına inmek. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak. Kirlenmek. İflas etmek. Daha kötü bir duruma uğramak. Dokunmak, incitmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük