NASİHATNAME Nedir?

NASİHATNAME kelimesi ilk harfi N ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında n sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi n , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi h , altıncı harfi a , yedinci harfi t , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı n sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

NASİHATNAME anlamı

Dinî konularda öğüt veren eser.

NASİHATNAME hakkında bilgiler

NASİHATNAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük