Sonu N ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 5 harfli toplam 2260 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOGAN

Gırtlak. İri taş, kesek.

SALUN

Yaşantı, yaşam.

KIŞIN

Kış mevsiminde, kış süresince.

SEZAN

"Sezerek an, hatırla" anlamında kullanılan bir isim".

AKSON

Sinir uyarmalarını sinir hücresinin gövdesinden diğer sinir hücrelerine taşıyan uzantı.

OKHAN

Hareketli, güçlü hükümdar.

ÇATAN

Orta yer. Saman taşımağa yarar büyük sepet, küfe.

SORUN

Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. Sıkıntı veren durum, dert.

AYTAN

Ay aydınlığı.

DUMEN

Duman.

ORÇUN

Ardıllar, halefler.

KÜRAN

Al donlu at.

CELEN

Canlı, becerikli, eli çabuk. Kurnaz.

PATEN

Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı. Bu ayakkabının düz yerlerde kaymakta kullanılan tekerlekli türü. Halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil veya düzen.

TUVAN

Tavan. Köylü pantolonu.

ŞOVEN

Şovenizmden yana olan kimse, görüş vb.

ANGIN

Ünlü, meşhur.

PÜRİN

Azotlu organik baz. Canlı hücrelerde bulunan çeşitleri olan adenin ve guanin nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına girer ve pirimidinlerle çift oluştururlar. Ayrıca pürin nükleotitler fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak metabolizmaya girerler. (purine) Nükleotitler ve nükleik asitlerde bulunan azotlu bir heterosiklik baz. Nükleotitler ve nükleik asitlerde bulunan azotlu, altıgen pirimidin halkasıyla beşli bir imidazol halkasına sahip baz. En sık rastlananı adenin ve guanindir.

ÖZGÜN

Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.

AZMAN

Aşırı gelişmiş. Kerestelik tomruk.