Sonu N ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 3 harfli toplam 106 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇAN

İçi oyularak kurutulmuş patlıcan. Kağnıda yanlara konan ağaç. Değirmenlerde tahılın bitmesini haber veren, taş üzerine sarkan ipe bağlı maden parçaları. Lavabo, banyo. İyi burulmadığı için ne tam burulmuş ne de boğa olarak kalabilmiş öküz. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana. Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri. Yarışlık koşularında, sayı dönülerini ve son dönüyü koşuculara bildirmek için, dönü başlarında çalışan çan. Yumruk oyunu dönemlerinin başlangıç ve bitimini bildirmek için kullanılan uyarıcı. Araba tekerlerinde biriken çamuru temizlemekte kullanılan demir parçası. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta). Elâzığ kenti, Çan nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

EYN

Sırt, eğin. Sırt, üst baş.

ÇÜN

Sırt-arka. İçin.

ÇÖN

Kalça, but.

MIN

Bir şeyi bağlamak için yere akılan ağaç kazık.

MON

Asık yüzlü, yüzü gülmeyen.

YEN

Yersin. Hafif. Hayvanın doğuracağı zaman şişen üreme organının dış bölümü. Giysi kolu, kol ağzı. Arkadaş. İyi, daha iyi. Yeni, henüz. Yan (taraf). İnmek. Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı, giysinin kola yakın kısmı. Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı. Giysi kolu. Yılanyastığıgiller, muzgiller ve benzerleri bitki familyalarında, çiçeklerin üzerinde bir örtü gibi duran ve çoğu renkli olan bir çiçek yaprağı. Japon para birimi.

ÖÖN

Yemek.

VIN

Vınlama sesi.

PÜN

Nane.

PAN

Küf. Dikkatsiz. Aptal. Davranışları ağır, tembel. Ağır ağır yürüyen. Sersem.

OYN

Seslenme ünlemi, ey: Oyn Mehmet nasılsın?.

KEN

Büyük, iri fare. Kenar. Ocak önüne konan büyük yassı taş. Dört köşe kesilen çam kerestesi. Yapılarda kullanılan kalın ağaç, tomruk. Dam saçağı. Kez, defa : Bir ken. Ekilmeden bırakılmış tarla. Çok dar raf, pervaz. Kin. Kere, defa.

DON

Giysi. Vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç giysisi, külot. At kılının rengi. Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düşmesiyle suların buz tutması.

LEN

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. Ulan, oğlan. "hitap" oğlan. Leğen.

HAN

Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Büyükşehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı. Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.

DEN

Ekmek ve yemek kırıntısı. Derece. Tane. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Hububat tanesi, örgüde ilmik. Tane fasulye. Tane, tohum. Buyurun(yemek için): Den bakalım yemek yiyelim. Haydi.

NAN

Ekmek.

ÇEN

Sis, duman: Bugün çok çen var. Bir şeyin yarı parçası. Omuz arası. Ceviz içi.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.