Sonu N ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 16 harfli toplam 40 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AŞAĞIKIZILCAÖREN

Karabük ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

YUKARIMOLLAHASAN

Van ilinde, Özalp ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

OKSİPİTALİZASYON

Art kafa kemiğinin ilk boyun omurunun kaynaşması.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

KERTMEKARACAÖREN

Sivas ilinde, Ulaş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

POSTİMPLANTASYON

İmplantasyon sonrası.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

NORBİNALTURFİMİN

Opioitlerden ileri gelen zehirlenmeler veya doz aşımı durumlarının tedavisinde kullanılan, opioit antagonisti bir ilaç.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

YUKARIBOYNUYOĞUN

Giresun ilinde, Tirebolu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük