Sonu N ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 16 harfli toplam 40 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

PREDETERMİNASYON

Su salyangozunda (Limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine annesinin genleri tarafından daha önce belirlenmesi.

RADAPPERTİZASYON

Gıdada bulunan mikroorganizmaların çok azını yaşayabilir durumda kılan ve tamamen yok etmek için gerekli olan dozun gıdaya uygulandığı ışınlama yöntemi.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KARAGÖZGÖLLÜALAN

Tokat şehrinde, Yeşilyurt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

METİLPREDNİZOLON

Sentetik bir glukokortikoit.

POSTİMPLANTASYON

İmplantasyon sonrası.

BAKTERİYOSİNOJEN

Bakterilerde bakteriyosin üretimini kontrol eden plazmit.

HİPERVENTİLASYON

Kan normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan hava giriş çıkışının normal düzeyin üzerinde gerçekleşmesi. Alveollerdeki hav giriş çıkışını metabolik gereksinimin üzerinde olması sonucunda alveol karbondioksit basıncının azalması ve oksijen basıncının artması.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

YUKARIKARACAÖREN

Sinop ili, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HİPOPİGMENTASYON

Pigmentasyonun yetersiz oluşu.

DOĞANLIKARAHASAN

Kahramanmaraş ili, Narlı nahiyesine bağlı bir bölge.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

KROMOARGENTAFFİN

Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

NORBİNALTURFİMİN

Opioitlerden ileri gelen zehirlenmeler veya doz aşımı durumlarının tedavisinde kullanılan, opioit antagonisti bir ilaç.

METİLTESTOSTERON

Testosteron'un 17?-metil türevi.