Sonu N ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 16 harfli toplam 40 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PREDETERMİNASYON

Su salyangozunda (Limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine annesinin genleri tarafından daha önce belirlenmesi.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

KROMOARGENTAFFİN

Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

METİLPREDNİZOLON

Sentetik bir glukokortikoit.

KRİYOKOAGÜLASYON

Gözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

BAKTERİYOSİNOJEN

Bakterilerde bakteriyosin üretimini kontrol eden plazmit.

NORBİNALTURFİMİN

Opioitlerden ileri gelen zehirlenmeler veya doz aşımı durumlarının tedavisinde kullanılan, opioit antagonisti bir ilaç.

MARSUPİALİZASYON

Deriyle bağlantılı olmayan tümör, kist ve apselerin deri kenarına yaklaştırıp dikilerek tedavisinin yapılması.

KERTMEKARACAÖREN

Sivas ilinde, Ulaş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

YUKARIMOLLAHASAN

Van ilinde, Özalp ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük