Sonu N ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 16 harfli toplam 40 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

BAKTERİYOSİNOJEN

Bakterilerde bakteriyosin üretimini kontrol eden plazmit.

HİPOPİGMENTASYON

Pigmentasyonun yetersiz oluşu.

RADAPPERTİZASYON

Gıdada bulunan mikroorganizmaların çok azını yaşayabilir durumda kılan ve tamamen yok etmek için gerekli olan dozun gıdaya uygulandığı ışınlama yöntemi.

OKSİPİTALİZASYON

Art kafa kemiğinin ilk boyun omurunun kaynaşması.

METİLTESTOSTERON

Testosteron'un 17?-metil türevi.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

YUKARIMOLLAHASAN

Van ilinde, Özalp ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ELEKTROEPİLASYON

Tirişiazis, diştiazis ve ektopik silya gibi göz kapağında görülen fazla ve zararlı kirpiklerin kıl folükülleri içine girilip elektirik akımıyla yakılarak uzaklaştırılması.

PREDETERMİNASYON

Su salyangozunda (Limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine annesinin genleri tarafından daha önce belirlenmesi.

TRANSKAPSİDASYON

Ortak özeliklere sahip iki farklı virüsün bir hücreyi enfekte etmesi sonucunda oluşan fenotipik karışım tipi, bir virüse ait genom yapının diğer bir virüsün kapsiti içinde paketlenmesi.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

HİPERVENTİLASYON

Kan normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan hava giriş çıkışının normal düzeyin üzerinde gerçekleşmesi. Alveollerdeki hav giriş çıkışını metabolik gereksinimin üzerinde olması sonucunda alveol karbondioksit basıncının azalması ve oksijen basıncının artması.

NORBİNALTURFİMİN

Opioitlerden ileri gelen zehirlenmeler veya doz aşımı durumlarının tedavisinde kullanılan, opioit antagonisti bir ilaç.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

AŞAĞIKIZILCAÖREN

Karabük ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.