Sonu N ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 16 harfli toplam 40 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KRİYOKOAGÜLASYON

Gözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

OTOENTOKSİKASYON

Kendi vücudunda meydana gelen zehirli maddeden zehirlenme, organizmanın toksik metabolik artıklarla zehirlenmesi.

YUKARIMOLLAHASAN

Van ilinde, Özalp ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

OKSİPİTALİZASYON

Art kafa kemiğinin ilk boyun omurunun kaynaşması.

SÜPERFEKONDASYON

Aynı kızgınlık döneminde oositlerin farklı erkeklerin spermatozoitleriyle döllenmesi.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

HİPOPİGMENTASYON

Pigmentasyonun yetersiz oluşu.

METİLPREDNİZOLON

Sentetik bir glukokortikoit.

MARSUPİALİZASYON

Deriyle bağlantılı olmayan tümör, kist ve apselerin deri kenarına yaklaştırıp dikilerek tedavisinin yapılması.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

RADYOPROTEKSİYON

Radyasyondan korunma ve korunma yöntemlerini araştırma.

METANDROSTENOLON

Alkil testosteron türevi anabolik etkili sentetik madde.

SAKARIKARACAÖREN

Eskişehir şehri, Alpu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BAKTERİYOSİNOJEN

Bakterilerde bakteriyosin üretimini kontrol eden plazmit.

TRANSKAPSİDASYON

Ortak özeliklere sahip iki farklı virüsün bir hücreyi enfekte etmesi sonucunda oluşan fenotipik karışım tipi, bir virüse ait genom yapının diğer bir virüsün kapsiti içinde paketlenmesi.

DOĞANLIKARAHASAN

Kahramanmaraş ili, Narlı nahiyesine bağlı bir bölge.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük