Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VAZORELAKSASYON

Damar basıncının azalması.

NİTRİTİFİKASYON

Azotlu materyalin bakterilerce nitrata dönüşümü.

DEHİDROJENASYON

Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Komşu karbon atomlarından birer tane hidrojen atomunu uzaklaştırarak karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar oluşturma. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

ENCEPHALİTOZOON

Orijinal olarak Sporozoea sınıfının bir üyesi olup günümüzde Microsporea sınıfının bir parçası olarak kabul edilen paraziter protozoa cinsi.

DİSARTİKÜLASYON

Dezartikülasyon.

TETRAETİLKURŞUN

Vuruntuyu engellemek için benzinin içine katılan, sağlığa zararlı, organometalik bir sıvı.

DİHİDROMORFENON

Ağrı kesici etkinliği morfinin 5-6 katı olan narkotik ağrı kesici bir ilaç.

DİFERENSİYASYON

Hücre farklılaşması.

HADİMÜLHAREMEYN

Halifeliği aldıktan sonra Osmanlı padişahlarının kullandıkları bir san.

YUKARIŞEHİRÖREN

Kastamonu şehrinde, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

YENİKIZILCAÖREN

Kütahya ilinde, Sabuncu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

VASKÜLARİZASYON

Damarlanma, damarlaştırma.

DEFOSFORİLASYON

Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı.

FOLLİKULOSTATİN

İnhibin.

İNFRAPOPÜLASYON

Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamı. Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamını ifade eden terim.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

TRİKLOROMELAMİN

Formülü NC(NHCl)NC(NHCl)NC(NHCl), doygun sulu çözeltisindeki pH değeri 4, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 160 °C olan, yangın tehlikesi bulunan, organik reaktif malzemelerle temasında ani olarak tutuşan, suda ve buzlu asetik asitde az çözünen, karbontetraklorür ve benzende çözünmeyen, sağlığa az zararlı, beyaz ince bir toz madde.

ZOOMASTİGOFOREN

Zoomastigophorea sınıfındaki protozoonlar.

TERMİNALİZASYON

Mayozun diploten safhasında kiyazmanın, kromozomun ucuna doğru hareketi.

TERMOREGÜLASYON

Vücut ısısının metabolizma ya da davranış vasıtası ile kontrolü ile sabit vücut ısısı sağlanması. Er bezlerinin sıcaklığının vücut sıcaklığından 1-2 oC düşük olması, yani er bezlerinin sıcaklığının bu derecede korunması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük