Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOMPLEMANTASYON

Akraba virüslerin bir hücrede gerçekleştirdikleri karışık virüs enfeksiyonu sonucunda, üremesi eksik olan virüsün, diğer akraba virüsün ürünlerini kullanarak çoğalması.

YENİÇOKDEĞİRMEN

Ordu kenti, Kumru belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YUKARIŞEHİRÖREN

Kastamonu şehrinde, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

DAMARGENİŞLETEN

Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde).

İNTERKONEKSİYON

Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

AŞAĞIKARACAÖREN

Sinop ilinde, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Karakeçi bucağına bağlı bir yer.

BAKTERİYOTROPİN

Bakterilerin bakteriyofajlar tarafından imha amacıyla yutulmasını kolaylaştıran madde, opsonin, tropin.

GLUKURONİDASYON

İkinci faz biyotransformasyon aşamasında zehirli bir bileşik veya metabolitinin glukuronik asitle birleşmesi işlemi.

İNFRAPOPÜLASYON

Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamı. Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamını ifade eden terim.

EYNEHANKUZVİRAN

Afyon ili, İhsaniye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KIZILHAMURKESEN

Gaziantep şehri, ŞehitKâmil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DEZARTİKÜLASYON

Kol ve bacakların eklemden kesilmesi işlemi, disartikülasyon.

MİKROENJEKSİYON

Özel mikropipetlerle tek bir hücrenin içine madde sokulması.

CEMAATİMÜSLİMİN

Müslüman topluluğu.

SAKKARİFİKASYON

Şekere dönüştürme. Şeker çözeltileriyle doyurma, arpadan malt yapmada olduğu gibi.

DİSARTİKÜLASYON

Dezartikülasyon.

HARMANCIKAKALAN

Bursa şehrinde, Harmancık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TERMİNALİZASYON

Mayozun diploten safhasında kiyazmanın, kromozomun ucuna doğru hareketi.

DİFERENSİYASYON

Hücre farklılaşması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük