Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÜYÜKKARACAÖREN

Gaziantep ili, Doğanpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

PROFİBRİNOLİZİN

Plazminojen.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

MEZODERMİZASYON

İki ayrı embriyolojik kısmın örtücü epitel hücreleri yüzeyleri ve altındaki dokuyla birlikte birbirlerine dokundukları yerde kaynaşmaları. Ağız boşluğunun burun ve ağız boşluğuna dönüşmesinde prosessus palatiniler birbirleriyle kaynaşırlar.

DEHİDROJENASYON

Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Komşu karbon atomlarından birer tane hidrojen atomunu uzaklaştırarak karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar oluşturma. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

KARINDANKONUŞAN

Sesi diyaframa iterek karnından konuşma becerisi gösteren kişi.

EKSFLAGELLASYON

Plasmodium veya ilişkili cinslerde kısa sürede mikrogametositten mikrogametlerin oluşumu.

EYNEHANKUZVİRAN

Afyon ili, İhsaniye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIKARACAÖREN

Sinop ilinde, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Karakeçi bucağına bağlı bir yer.

KUMRUHAMURKESEN

Gaziantep şehrinde, Şahinbey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

YUKARIŞEHİRÖREN

Kastamonu şehrinde, Taşköprü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ANKİLOBİLEFARON

Göz kapağı yapışması.

HADİMÜLHAREMEYN

Halifeliği aldıktan sonra Osmanlı padişahlarının kullandıkları bir san.

TRANSLİTERASYON

Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi.

BAKTERİYOTOKSİN

Bakteri toksini.

FERRİHEMOGLOBİN

Methemoglobin.

TETRAETİLKURŞUN

Vuruntuyu engellemek için benzinin içine katılan, sağlığa zararlı, organometalik bir sıvı.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

GÜNEYFALEKETTİN

Bolu ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ELEKTROPORASYON

Yüksek voltaj verilerek hücre zarında geçici porlar meydana getirilmesi ile protoplast tarafından yabancı DNA'nın hücre içine alınmasının hızlandırılması.