Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ATLANTALİZASYON

İlk boyun omurunun art kafa kemiğine kaynaşması.

ENCEPHALİTOZOON

Orijinal olarak Sporozoea sınıfının bir üyesi olup günümüzde Microsporea sınıfının bir parçası olarak kabul edilen paraziter protozoa cinsi.

GAYNANAKÜSTÜREN

Pembe çiçekli, dikenli bir süs bitkisi.

EKSARTİKÜLASYON

Eklemde yapılan kesme işlemi.

DEFOSFORİLASYON

Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı.

REKONSTRÜKSİYON

Yeniden kurma.

DESENSİTİZASYON

Duyarsızlaşma.

HOSPİTALİZASYON

Hastayı tedavi için hastaneye yatırma.

FORMİLMETİYONİN

Formil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi.

KÜRELEYİNERİSİN

Fırlatıverince, atıverince.

DEZARTİKÜLASYON

Kol ve bacakların eklemden kesilmesi işlemi, disartikülasyon.

TERMOREGÜLASYON

Vücut ısısının metabolizma ya da davranış vasıtası ile kontrolü ile sabit vücut ısısı sağlanması. Er bezlerinin sıcaklığının vücut sıcaklığından 1-2 oC düşük olması, yani er bezlerinin sıcaklığının bu derecede korunması.

DEKONTAMİNASYON

Bulaşmayı giderme, temizleme. Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması.

PREKÜRARİZASYON

Süksinilkolinin neden olduğu kas ağrısının yaygınlığını azaltmak için süksinilkolin enjeksiyonundan 3 dakika kadar önce, depolarizasyonsuz blok yapan bir ilacın, mutad felç edici dozunun 1/10-1/5'ine eşit ufak dozda uygulanması işlemi.

TRANSPLANTASYON

Organ nakli. Bitki nakli.

İNTERKONEKSİYON

Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma.

KORYOMAMOTROPİN

İnsan koryonik somatomammotropini.

YILDIRIMAYDOĞAN

Ankara ili, Çubuk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AŞAĞIKARACAÖREN

Sinop ilinde, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Karakeçi bucağına bağlı bir yer.

SUPRAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki tüm konaklardaki bütün gelişim evrelerindeki tüm bireyleri ifade eden terim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük