Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VASKÜLARİZASYON

Damarlanma, damarlaştırma.

FOLLİKULOSTATİN

İnhibin.

YÜRÜKKARACAÖREN

Afyon ili, Bolvadin belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Eskişehir ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

İNFRAPOPÜLASYON

Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamı. Tek bir konak içerisinde bulunan tek bir parazit türünün bireylerinin tamamını ifade eden terim.

FOTOFABRİKASYON

Bir yüzeye fotoğrafik olarak gelmiş istenmeyen metalin kimyasal aşındırma ile uzaklaştırılması ve yüzeyin istenen şekle getirilmesi.

METİLKLOROSİLAN

Silikon eldesinde kullanılan bir madde.

FERRİHEMOGLOBİN

Methemoglobin.

ÖKSÜZSEVİNDİREN

Değeri az, cicili bicili şey.

HİPERSALİVASYON

Aşırı tükürük salgısı.

KORYOMAMOTROPİN

İnsan koryonik somatomammotropini.

YILDIRIMAYDOĞAN

Ankara ili, Çubuk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

DEHİDROJENASYON

Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Komşu karbon atomlarından birer tane hidrojen atomunu uzaklaştırarak karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar oluşturma. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

TRİKLOROMELAMİN

Formülü NC(NHCl)NC(NHCl)NC(NHCl), doygun sulu çözeltisindeki pH değeri 4, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 160 °C olan, yangın tehlikesi bulunan, organik reaktif malzemelerle temasında ani olarak tutuşan, suda ve buzlu asetik asitde az çözünen, karbontetraklorür ve benzende çözünmeyen, sağlığa az zararlı, beyaz ince bir toz madde.

VAZORELAKSASYON

Damar basıncının azalması.

NİTRİTİFİKASYON

Azotlu materyalin bakterilerce nitrata dönüşümü.

AYRULDUĞUNLAYIN

Ayrıldığı gibi, ayrıldığı vakit.

YENİKIZILCAÖREN

Kütahya ilinde, Sabuncu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

REKONSTRÜKSİYON

Yeniden kurma.

DEKALSİFİKASYON

Hayvana yedirilen yemde yeteri kadar kalsiyum bulunmaması veya vücuttaki bazı hormonların etkinliklerinin dengesizliği durumlarında, vücuttaki kalsiyum gereksinimini karşılamak için kemiklerde depolanmış bulunan kalsiyumun çekilmesiyle oluşan hastalık hâli. Kemik ve dişlerden kalsiyumun uzaklaştırılması işlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük