Sonu N ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 15 harfli toplam 103 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKSFLAGELLASYON

Plasmodium veya ilişkili cinslerde kısa sürede mikrogametositten mikrogametlerin oluşumu.

TRANSLİTERASYON

Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi.

BİYOAKÜMÜLASYON

Bir kimyasal maddenin her hangi bir besin zincirine girerek su canlılarında birikmesi. Organizmalarda bazı kimyasal maddelerin birikmesi.

EKSARTİKÜLASYON

Eklemde yapılan kesme işlemi.

SÜLFADİMETOKSİN

Vücuda alınmasından sonra hızla emilen ve plazma proteinlerine fazla bağlanmasından dolayı geç atılan depo sülfonamidlerden biri.

DEFOSFORİLASYON

Proteine bağlanarak aktifleşmesini sağlayan fosfat molekülünün, fosfataz enzimi ile koparılması olayı.

KONTRENDİKASYON

Zıt etki.

HİPOVENTİLASYON

Kan normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan hava giriş çıkışının normalin altında gerçekleşmesi. Alveollerdeki hava giriş çıkışının metabolik gereksinimin altında olması sonucu alveol karbondioksit basıncının artması ve oksijen basıncının azalması.

AŞAĞIKARACAÖREN

Sinop ilinde, Durağan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Karakeçi bucağına bağlı bir yer.

STANDARDİZASYON

Standartlaşma.

DİSARTİKÜLASYON

Dezartikülasyon.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

DEHİDROJENASYON

Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Komşu karbon atomlarından birer tane hidrojen atomunu uzaklaştırarak karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağlar oluşturma. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

HEMAGLÜTİNASYON

Eritrositlerin çöktürülmesi. Kimi bakteriler veya virüslerin yüzeylerinde bulunan hemaglütinin proteinleri sayesinde, bu mikroorganizmaların uygun alyuvar hücreleri yüzeyine bağlanması ve alyuvarları çöktürmesi. Yanlış kan aktarımlarında antikorların alyuvar yüzeyindeki antijenlere bağlanması sonucu alyuvarların bir araya toplanarak kümeler oluşturması gibi alyuvar kümeleşmesine verilen ad.

GLUKURONİDASYON

İkinci faz biyotransformasyon aşamasında zehirli bir bileşik veya metabolitinin glukuronik asitle birleşmesi işlemi.

ORTAÇOKDEĞİRMEN

Ordu ili, Kumru ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DİFERENSİYASYON

Hücre farklılaşması.

ULTRAFİLTRASYON

Makromolekül içeren çözeltiden, çözücü ve küçük moleküllerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla basınç uygulanarak zar dışına itildiği ve bu biçimde makromolekülün konsantre edilmesinde kullanılan bir yöntem.

YUKARIDÜZMEYDAN

Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük