Sonu N ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 14 harfli toplam 131 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

KOAGLÜTİNASYON

Staphylococcus aureus'da bulunan protein A molekülünün bir antikorlar kaplanmasından sonra antijene maruz kalmasıyla kümeleşmesi.

PROPİOPROMAZİN

Fenotiyazin grubu nöroleptik ilaçların dimetilaminopropil fenotiyazinler alt grubundan preanestezik olarak kullanılan bir ilaç.

YILDIRIMELÖREN

Ankara ilinde, Çubuk ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KLORFENOKSAMİN

Etanolaminler grubundan antihistaminik ilaç.

DEMİRCİMÜEZZİN

Kastamonu şehrinde, Hanönü ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AKLİMATİZASYON

İklime uyma.

DEKOMPENZASYON

Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe, kompenze edememe.

EKSPEKTORASYON

Balgam çıkarma. Öksürükle dışarı muhat, fibrin, irin gibi eksudat atılımı olayı.

ANDROSTENEDİON

Doğrudan etkisiz olmasına karşın testosterona dönüşerek etki eden çoğunlukla er bezinde oluşan androjenik bir steroit.

İMİDAZOLETRİON

Formülü CONHCONHCO olan suda çözünen, renksiz levhalar. Parabanik asit.

YUKARIKÜPKIRAN

Ağrı ilinde, Murat nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DİSİNTEGRASYON

Ağız yoluyla alınan katı ilaç şekillerinin ufak taneciklere parçalanması işlemi.

YENİBEYREHATUN

Ardahan şehrinde, Çıldır belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

İMMOBİLİZASYON

Hareketsizleştirme, sabitleştirme.

MAKROEVOLÜSYON

Cins ve daha yüksek taksonların evolusyonuna yol açan, jeolojik devirlere uzanan evrim olayları.

KÜÇÜKSÖBEÇİMEN

Kayseri şehri, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

FERAHNAKAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde bir makam.

METAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.

SİPROFLOKSASİN

Sistemik enfeksiyonlara karşı en fazla kullanılan florokinolon türevi antibiyotik.