Sonu N ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 14 harfli toplam 131 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KATETERİZASYON

Bir kateterin uygulanması. Doğal vücut deliklerinden uygun bir kateterle sıvı alınması veya verilmesi.

METALLOPROTEİN

Yapısında prostetik grup olarak bir veya birden fazla metali bulunduran proteinlerin genel adı.

KONTRASEPSİYON

Gebeliğin önlenmesi.

ANDROSTENEDİON

Doğrudan etkisiz olmasına karşın testosterona dönüşerek etki eden çoğunlukla er bezinde oluşan androjenik bir steroit.

HİRUDİNİZASYON

Hirudin enjeksiyonuyla kanın pıhtılaşmasını engelleme.

HİPERFLEKSİYON

Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.

MALABSORBSİYON

Emilim bozukluğu sendromu.

OZMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.

REORGANİZASYON

Yeniden düzenlenme.

MAKROEVOLÜSYON

Cins ve daha yüksek taksonların evolusyonuna yol açan, jeolojik devirlere uzanan evrim olayları.

METAPOPÜLASYON

Belirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.

LİKENİFİKASYON

Likenleşme.

HİDROKSİPROLİN

Kollagende bulunan prolin amino asidinin hidroksilli türevi. Jelatin ve kollajende bulunan prolinden elde edilen kristalize yarı esansiyel bir amino asit.

OKSİFENBUTAZON

Fenilbutazondaki N-1-fenil halkasına parahidroksi grubunun getirilmesiyle hazırlanan ve yangı önleyici, ateş düşürücü, ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç.

HİPERHİDRASYON

Vücutta su miktarının aşırı artışı, vücutta aşırı miktarda su toplanışı. Hücre dışı sıvı hacminde artışla belirgin dehidrasyonun tersi bir vücutta aşırı su birikmesi durumu, hiperhidratasyon. Organizmanın fazla su alması.

POTAMOPLANKTON

Akarsu planktonu, rheoplankton. Akarsulardaki plankton florası.

YUKARIGÖNDELEN

Konya şehri, Çakmak bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ANTİKARSİNOJEN

Kanser oluşumunu engelleyen veya tümörün büyümesini önleyen madde.

KLORFENOKSAMİN

Etanolaminler grubundan antihistaminik ilaç.

DEPOLİTİZASYON

Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi.