Sonu N ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 14 harfli toplam 131 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YENİGEÇİTVEREN

Bolu şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

YALAKÇUKURÖREN

Çankırı kenti, Çerkeş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEVOKALİZASYON

Ses oluşumunda önemli payı olan ses tellerinin kesilerek bölgedeki anatomo-fizyolojik fonksiyon kompozisyonunun bozulmasıyla hayvanın çıkardığı sesin ton ve gücünün belirli oranda azaltılması, ventrikülo kordektomi.

KÜÇÜKSÖBEÇİMEN

Kayseri şehri, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KARAMELİZASYON

Karamelleşme.

OSMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.

PREFABRİKASYON

Ev, gemi vb. şeylerin önceden hazırlanmış bir plana göre, bir bütün olarak birleştirilmesi yöntemi.

TRİFLUOPERAZİN

Güçlü kusma önleyici etkinliğe sahip, piperazinli fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç.

POLİDİYOKSANON

Organizmada emilebilen, organik olmayan sentetik monofilament dikiş ipliği.

YENİBEYREHATUN

Ardahan şehrinde, Çıldır belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KLORFENOKSAMİN

Etanolaminler grubundan antihistaminik ilaç.

POTAMOPLANKTON

Akarsu planktonu, rheoplankton. Akarsulardaki plankton florası.

DEVİTALİZASYON

Cansızlaştırma.

MALABSORBSİYON

Emilim bozukluğu sendromu.

DİSİNTEGRASYON

Ağız yoluyla alınan katı ilaç şekillerinin ufak taneciklere parçalanması işlemi.

HEMADZORPSİYON

Eritrositlerin başka hücrelerin yüzeyine yapışması, tutunması. Alyuvarların başka hücrelerin yüzeyine yapışması, tutunması.

TRANSKRİPSİYON

Çeviri yazı.

HEMATOPORFİRİN

Hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan, demir içermeyen ve dokularda erimiş veya granüller hâlinde bulunan, koyu kırmızı renkte pigment.

DİSNEYFİKASYON

Hayvanların insanlara özgü bazı karakteristik ve kültürel özellikler göstermesi.

DEKOMPENZASYON

Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe, kompenze edememe.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük