Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİLİNDİRLİGÖN

Pençe yapmak için kullanılan kalın gön. (YaIvaç Isparta).

AKANTOSEFALAN

Başları dikenli solucanlar.

SPEKTİNOMİSİN

Streptococcus spectabilis kültürlerinden elde edilen, aminosiklitol türevi ve Salmonella, koliform grubu, Mycoplasma gallisepticum, Pasteuralla multocida gibi bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde bakterilerin üreme ve gelişmelerini önleyerek etki oluşturan bir antibiyotik.

BELKARACAÖREN

Afyon şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

YEDİUYUKLAYAN

Kemiriciler (Rodentia) takımının, yediuyuklayangiller (Gliridae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, 14 cm kadar kuyruğu olan, karnı beyazımsı, kış uykusuna yatan, toplu hâlde göç eden, Avrupa'da bahçe ve ormanlarda yaşayan bir tür.

HİDROKSİLİZİN

Lizin aminoasidinin hidroksillenmiş bir türevi. Kollajenin bir bileşeni olup kalıntıları çapraz bağların oluşumuna katkıda bulunur.

HİYMENOPTERAN

Hymenoptera takımında bulunan herhangi bir sinek.

GREYONOTOKSİN

Andrometodoksin.

MEDYUNUŞÜKRAN

Teşekkür borçlu.

PETRİFİKASYON

Taşlaşma, taş olma.

KALSİFİKASYON

Kireç taşı durumuna dönüşme. Kemiksi yapılar ve dişler dışındaki dokuda kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması, kireçlenme, kireçlendirme. Kireçlenme.

AŞAĞIGÖNDELEN

Konya şehri, Çakmak nahiyesine bağlı bir yer.

SÜPERFETASYON

Adi tavşanlarda görüldüğü gibi aynı uterusta üst üste gebelik durumu. Uterusta gelişmiş yavrular varken çiftleşme ile yeni döllenmiş yumurtaların da gelişmeye başlaması. Birden fazla çeşitteki polenle döllenme.

METMİYOGLOBİN

Miyoglobine bağlı olan demirin oksijen bağlama yeteneği olmayan durumu.

HİPERFÖTASYON

Türe özgü sayıdan çok fazla sayıda yavruya gebe kalma.

KORYOVİTELLİN

Bazı keselilerde görülen koryonun bir kısmının vitellüs kesesi ile astarlandığı plasenta tipi.

İNTOKSİKASYON

Zehirlenme.

KARNİFİKASYON

Etleşme.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.