Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİMNOPLANKTON

Tatlı su, göl ve bataklıklarda bulunan plankton. Tatlı su, göl ve bataklıklarda bulunan mikroorganizmalar.

KLORPROTİKSEN

Klorpromazinin tioksanten analoğu olan ve antikolinerjik, sedatif olarak etki gösteren ilaç.

SERULOPLAZMİN

Altı adet bakır atomu içeren, koyu mavi renkte, ferroksidaz aktivitesine sahip olup ferro iyonlarını (Fe+2) ferrik iyonlarına (Fe+3) oksitleyerek demirin transferine bağlanmasını sağlayan, ayrıca kanda bakırın taşınmasını ve dokularda belirli düzeylerde bulunmasını sağlayan plazma alfa-2-globulini, ferroksidaz.

TIKTIKDELEĞEN

Ağaçkakan.

KARNİFİKASYON

Etleşme.

NUKLEOPROTEİN

Protein ve nukleik asitlerin birleşmesiyle Nyroca meydana gelen bir bileşik olup göze çekirdeğinin yapısında bulunur.

KORTİKOSTERON

Glukokortikoitler. Mineralokortikoitler.

DEFİBRİNASYON

Fibrinsizleşme.

TRİŞİNİZASYON

Trişinellozis.

ROKSİTROMİSİN

Eritromisinden daha lipofilik olan ve 16 üyeli lakton halkası içeren, ester oksim türevi makrolid grubu bir antibiyotik.

MAKROPLANKTON

Çıplak gözle görülebilen plankton. Denizanaları, bazı yosunlar gibi çevresindeki su ile sürüklenen büyük organizmalardan oluşan plankton.

KERATOELASTİN

Balıkların ve sürüngenlerin yumurta kabuklarında bulunan protein.

POSTGANGLİYON

Gangliyonlardan çıkan otonom sinir telleri.

KONFİGURASYON

Moleküldeki atomlar gibi elementlerin yerleşim düzeni. Bir organik molekülde asimetrik karbon atomları etrafinda atomların veya atom guruplarının yerleşmesi veya düzenlenmesi Dekstroz ve levuloz üç adet asimetrik karbon bakımından çakıştığı halde yapı bakımından farklıdırlar. d ve l şekerler yapı olaral çakıştıkları halde konfigurasyonları farklıdır.

SAPLICADİNDON

Armut.

DEREŞEMSETTİN

Bilecik şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.

YEDİUYUKLAYAN

Kemiriciler (Rodentia) takımının, yediuyuklayangiller (Gliridae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, 14 cm kadar kuyruğu olan, karnı beyazımsı, kış uykusuna yatan, toplu hâlde göç eden, Avrupa'da bahçe ve ormanlarda yaşayan bir tür.

PREADAPTASYON

Daha önce var olan ve yeni evrimsel uyum gösterebilen herhangi bir anatomik yapı, fizyolojik olay veya davranış kalıbı.

İMPROVİSATİON

Müzisyenin, arka planda devam eden ses bütünlüğüyle uyumlu olarak o an hissettiği notaları içine doğduğu gibi seslendirmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük