Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KERATOELASTİN

Balıkların ve sürüngenlerin yumurta kabuklarında bulunan protein.

FENOLFİTALEİN

Beyaz renkte, ağız yoluyla kullanılmasını takiben sindirim kanalından % 15 oranında emilen ve kalanı dışkıyla çıkarılan, başta kalın bağırsak olmak üzere ince bağırsakları da irkilterek ishale neden olan ve çoğunlukla küçük hayvanlarda kullanılan uzun etki süreli bir ilaç. Asit solüsyonlarda renksiz, alkali solüsyonlarda ise pembe renk veren indikatör madde.

FİSTÜLİZASYON

Bir organ boşluğundan diğer bir organ boşluğuna veya organdan vücut yüzeyine uzanan patolojik geçit meydana gelmesi.

KARNİFİKASYON

Etleşme.

SKLEROPROTEİN

Bağ dokusunda, iskelette ve epidermiste, tırnakta ve saçta bulunan, genellikle ipliksi olan ve sulu çözeltilerde erimeyen, kollagen, kondrin, elâstin, keratin gibi herhangi bir protein grubu. Fibröz protein.

ENDOPALPASYON

Doğal vücut deliklerinin veya aynı amaçla operatif olarak açılmış vücut boşluklarının el veya parmakla muayenesi.

DEMONSTRASYON

Tanıtım gösterisi.

YUKARIHEMEDAN

Şanlıurfa ili, Payamlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GONADOLİBERİN

Hipotalamustan salınan dekapeptid yapıda bir doğal GnRH anologu. Hipofiz bezinden FSH ve LH sentez ve sekresyonunu uyarır.

SİNYALİZASYON

Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem.

EMPROVİZASYON

Doğaçlama.

EKSUNGULASYON

Tırnak düşmesi.

KEMOSORPSİYON

Bir metal veya yüzey enerjisi büyük bir maddenin yüzeyinde, temasta olduğu (sıvı veya gaz) başka bir maddenin moleküllerinin kimyasal bağlara benzer kuvvetle tutunması. Kimyasal bağ oluşumunda etkin olan kuvvetlere benzer kuvvetlerle tutunma.

BÜYÜKGÜMÜŞGÜN

Kayseri şehrinde, Pınarbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KORYOVİTELLİN

Bazı keselilerde görülen koryonun bir kısmının vitellüs kesesi ile astarlandığı plasenta tipi.

KARBONİZASYON

Hayvansal lifler içinde bulunan bitkisel kısımların veya selülozik liflerin giderilmesi için asitlerle sıcaklık etkisi altında işlem görmesi.

MİKROPLANKTON

Büyüklüğü 1 mm'nin altında olan plankton. Nanoplanktondan daha büyük ve çevresindeki su ile sürüklenen küçük organizmalar.

TÜMBAŞKALAŞAN

Tümbaşkalaşma gösteren.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

MANTARDOĞURAN

Mantarlaşmış hücreler oluşturacak mantar tabakasını doğuran (büyütken doku).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük