Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİKROİNVAZYON

Kötücül tümör hücrelerinin komşu dokuya çok az yayılma göstermesi.

YUKARIHEMEDAN

Şanlıurfa ili, Payamlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DEFİBRİNASYON

Fibrinsizleşme.

DEFERROKSAMİN

Streptococcus pilosus' dan demirli şelat hâlinde elde edilen, sonradan demiri uzaklaştırılarak demirle zehirlenmelerde demirin sindirim kanalında çöktürülmesi ve emiliminin engellenmesi amacıyla sistemik antidot olarak kullanılan madde.

MİKROMUTASYON

Nokta mutasyonu.

KALSİFİKASYON

Kireç taşı durumuna dönüşme. Kemiksi yapılar ve dişler dışındaki dokuda kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması, kireçlenme, kireçlendirme. Kireçlenme.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.

MİKROGLOBÜLİN

Kan plazmasında bulunan molekül ağırlığı düşük herhangi bir globülin veya globülinin herhangi bir parçası.

KIVILKESİLGEN

Çözgen içinde yükünlerine tümüyle ayrılan özdek.

TÜMBAŞKALAŞAN

Tümbaşkalaşma gösteren.

FRAGMENTASYON

Ufak parçalara bölünme, parçalanma.

TAVUKKAYDIRAN

Kışın yürünemeyecek denli kaygan olan buz : Bu sabah tavukkaydıran olmuştu, komşuya gidemedim.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

SAPLICADİNDON

Armut.

TRANSLOKASYON

Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu. Farklı bir yer ve habitata götürme. Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi biçiminde olan kromozom mutasyonu. Her iki kromozomda kırık ve anormal düzenlemeyle tamiri sonucu oluşan bir kromozom parçasının homolog olmayan başka bir kromozoma transfer edildiği bir yapısal kromozom anormalliği.

KAYAKKIÇIRĞAN

Yankı.

BUYRUĞINLAYIN

Buyruğuna göre, emri üzere.

PÜTREFAKSİYON

Çürüme. Kokuşma.

DEKLORİNASYON

Dekloridasyon. Klorsuzlaştırma.