Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAEMATOSİPHON

Cimex cinsiyle yakından ilişkili ancak daha uzun bacaklara ve daha uzun bir rostelluma sahip böcek cinsi.

REKOMBİNASYON

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülleri oluşturması. Homolog kromozomlardaki genlerin, krosingoverde (mayozda) yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yeni düzenleme. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay. Bir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin kırılma ve yeniden birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.

VERNALİZASYON

Çiçek açma ya da erken çiçek vermek üzere bitkinin ya da tohumlarının soğuğa maruz bırakılması.

HİYMENOPTERAN

Hymenoptera takımında bulunan herhangi bir sinek.

İMPROVİSATİON

Müzisyenin, arka planda devam eden ses bütünlüğüyle uyumlu olarak o an hissettiği notaları içine doğduğu gibi seslendirmesi.

TRİKLOROKİNON

Molekül formülü CHCClCOCClCClCO, mol kütlesi 211,4 g ve e.n. 165 °C olan, suda çözünmeyen, sarı renkte ince yapraklar halinde bulunan kristal bir madde.

LİMNOPLANKTON

Tatlı su, göl ve bataklıklarda bulunan plankton. Tatlı su, göl ve bataklıklarda bulunan mikroorganizmalar.

KERATOELASTİN

Balıkların ve sürüngenlerin yumurta kabuklarında bulunan protein.

DİVANIHÜMAYUN

Padişah divanı.

HİPOHİDRASYON

Dehidrasyon.

PASTÖRİZASYON

Süt, bira, meyve suyu vb. maddelerin bozulmasına yol açacak mikroorganizmaların yok edilmesi için özel aletlerde 75 °C'ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla uygulanan işlem.

BELKARACAÖREN

Afyon şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

SOSYALİZASYON

Toplumsallaştırma.

MİKROİNVAZYON

Kötücül tümör hücrelerinin komşu dokuya çok az yayılma göstermesi.

GLİKOZİLASYON

Glikozil gruplarıyla bağlantıların oluşumu.

YEDİUYUKLAYAN

Kemiriciler (Rodentia) takımının, yediuyuklayangiller (Gliridae) familyasından, 17 cm kadar uzunlukta, 14 cm kadar kuyruğu olan, karnı beyazımsı, kış uykusuna yatan, toplu hâlde göç eden, Avrupa'da bahçe ve ormanlarda yaşayan bir tür.

KORYOVİTELLİN

Bazı keselilerde görülen koryonun bir kısmının vitellüs kesesi ile astarlandığı plasenta tipi.

GELİNGÜLDÜREN

Portakalgillerden güzel kokulu bir ağaç.

KIVILKESİLGEN

Çözgen içinde yükünlerine tümüyle ayrılan özdek.

METİLHEKSAMİN

Merkezi sinir sistemini uyarmadan dolaylı olarak sempatik sinir sistemini uyarıcı etkinlik gösteren alifatik amin grubu ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük