Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİKROGLOBÜLİN

Kan plazmasında bulunan molekül ağırlığı düşük herhangi bir globülin veya globülinin herhangi bir parçası.

SEDİMANTASYON

Tortu oluşması, çökelme. Tortulaşma. Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılmış olan bir tür kan muayenesi.

KONTAMİNASYON

Bulaşma.

MİKROPLANKTON

Büyüklüğü 1 mm'nin altında olan plankton. Nanoplanktondan daha büyük ve çevresindeki su ile sürüklenen küçük organizmalar.

AMİLODEKSTRİN

Nişastanın hidrolizi sonucu meydana gelen ve iyotla mavi renk veren dekstrin türevi bir bileşik.

MEGALOENTERON

Bağırsak genişlemesi.

KALSİFİKASYON

Kireç taşı durumuna dönüşme. Kemiksi yapılar ve dişler dışındaki dokuda kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması, kireçlenme, kireçlendirme. Kireçlenme.

KÜÇÜKDURDURAN

Kars şehri, Akyaka ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MACROPLANKTON

Büyüklükleri 1 mm'den fazla olan ve çıplak gözle görülebilen plankton.

KLORFENİRAMİN

Alkilaminler grubundan antihistaminik ilaç.

PREDİLEKSİYON

Bir hastalığın tercihen oturduğu yer.

TAHTALIÇERKEN

Altıgen biçiminde yapılan uçurtma.

DEFERROKSAMİN

Streptococcus pilosus' dan demirli şelat hâlinde elde edilen, sonradan demiri uzaklaştırılarak demirle zehirlenmelerde demirin sindirim kanalında çöktürülmesi ve emiliminin engellenmesi amacıyla sistemik antidot olarak kullanılan madde.

EPERYTHROZOON

Anaplasmataceae ailesinde bulunan kemiricilerde, sığırlarda, koyun ve domuzlarda parazitlenen riketsiya cinsi.

REİNNERVASYON

Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesiyle sinirlendirilmesi.

DORUMBAĞIRDAN

Deve yününden yapılan kilim.

ASETİLSİSTEİN

Yapısında bulunan sülfidril gruplarının etkisiyle balgamın içindeki mukoproteinin disülfit (S-S) bağlarıyla tepkimeye girip mukusun kıvamını azaltarak dışarı atılmasını kolaylaştıran ilaç. Asetaminofenin antidotu olarak kullanılan ilaç.

SFİNGOMİYELİN

Sinirlerin miyelin kılıfında bol bulunan, sfingozine bağlı iki yağ asidi, bir fosfat grubu ve buna bağlı kolin içeren bir zar fosfolipidi. Seramite bağlı fosfokolin veya fosfoetanolamin içeren, gliserin içermeyen lipit olarak da bilinen, miyelin kılıfta bol bulunan sfingolipit.

MONOSEFALİYEN

Monosefalus.

SAPLICATİNTON

1.Patlıcan. 2.Dağ elması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük