Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRANSPİRASYON

Bitkilerin stomalar aracılığı ile su kaybetmesi. Bitki veya hayvanların doku veya deri aracılığı ile su kaybetmesi. Bitkilerin stomalar aracılığıyla yapraklarından su kaybetmesi. Terleme.

LEGHEMOGLOBİN

Baklagillerin (Leguminosae) kök düğümcüklerinden elde edilen, yapı ve işlev bakımından hemoglobine benzeyen, oksijeni bakteroitlere taşıyan, kırmızı bir pigment.

SEVDÜĞÜNLEYİN

Sevdiği gibi, seveceği nispette.

BUSELİKAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.

REENKARNASYON

Ruh göçü.

DOKUZDEĞİRMEN

Düzce şehri, Cumayeri ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Erzurum kenti, Oltu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MİTOKONDRİYON

Ökaryotik hücre sitoplazmasında enerjiyle ilgili ATP'den ADP ve inorganik fosfat oluşturarak enerji açığa çıkaran ve sitoplazmada DNA maddesini bulunduran, bölmelerinin yapısına göre krista ve tubulus tipi mitokondriyonlar diye ikiye ayrılan zarsı organel.

SAPLICADİNDON

Armut.

KEMOSORPSİYON

Bir metal veya yüzey enerjisi büyük bir maddenin yüzeyinde, temasta olduğu (sıvı veya gaz) başka bir maddenin moleküllerinin kimyasal bağlara benzer kuvvetle tutunması. Kimyasal bağ oluşumunda etkin olan kuvvetlere benzer kuvvetlerle tutunma.

STERKORARİYAN

Tripanosomaların Stercoraria grubuna ait veya tripanosomaların Stercoraria grubunun neden olduğu.

ALCIYENİYAPAN

Kırıkkale ilinde, Çelebi ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SERTİFİKASYON

Onaylama.

DAMARDARALTAN

Damarların kas tabakasını büzerek kanın dolaşımını çabuklaştıran veya düzenleyen (sinir, madde).

ANTEFLEKSİYON

Bir organın özellikle döl yatağının öne doğru bükülmesi.

MOLLASÜLEYMAN

Ağrı şehri, Eleşkirt ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ENTERPOLASYON

Bir serideki eksik verilerin hesaplanabilmesi için geliştirilen bir matematiksel yöntem.

AŞAĞIKARAÖREN

Ankara kenti, Pazar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Konya ili, Seydişehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DEKLORİNASYON

Dekloridasyon. Klorsuzlaştırma.

SPEKTİNOMİSİN

Streptococcus spectabilis kültürlerinden elde edilen, aminosiklitol türevi ve Salmonella, koliform grubu, Mycoplasma gallisepticum, Pasteuralla multocida gibi bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde bakterilerin üreme ve gelişmelerini önleyerek etki oluşturan bir antibiyotik.

DEMİRSAPTIRAN

Batı rüzgârı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük