Sonu N ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 12 harfli toplam 437 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KROMOPROTEİN

Protein ve renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen bir madde. Hemoglobin, hemosiyanin gibi. Renkli bir prostetik grupla kompleks yapmış protein. Bir protein ve bir renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen madde; hemoglobin, hemosiyanin v. b.

HEMİPLANKTON

Hayat evresinin sadece belli bir dönemini planktonik olarak geçiren organizmalar.

OBSTRUKSİYON

Tıkanma, tıkama, tıkanıklık, mani, engel.

DOKSORUBİSİN

Adriyamisin.

AHMAKISLATAN

Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti.

HİPOTANSİYON

Normalden düşük olan atardamar basıncı.

DEVECİKARGIN

Tokat ilinde, Artova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KAVAKLIORMAN

Sakarya şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KAPASİTASYON

Spermatozoonların akrozomlarına yapışarak onları dölleme yeteneğinden yoksun bırakan yüksek moleküllü seminal plazma ögelerinin, özellikle döl yatağı ve yumurta kanalında bulunan sıvıların tarafından temizlenmesi sonucunda tekrar dölleme yeteneği kazanması olayı. Kenelerde erişkin spermlerin oluşumunu sağlayan son spermiogenezis evresi.

HALİPLANKTON

Tuzlu su planktonu, haloplankton.

OLEANDOMİSİN

Streptococcus antibioticus kültürlerinden elde edilen ve özellikle dirençli Staphylococcus, Streptococcus ve Pneumococcus türü bakterilerin işe karıştığı hastalıkların tedavisinde kullanılan makrolit grubu antibiyotik.

PROSTASİKLİN

Yapıca prostaglandinlere çok benzeyen, yalnız prostaglandinden kimyaca farklı olarak bunlardaki siklopentan halkasına ek olarak C-6 ve C-9 arasındaki oksijen köprüsü nedeniyle ikinci bir halka daha içeren, bisiklik yapılı bir siklooksijenaz ürünü.

NİDİFİKASYON

Kuşlarda yuva yapma ve bununla ilgili davranış.

GEBELİKATRAN

Sivas ili, Çetinkaya bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MALFORMASYON

Abnormalite. Anomali. Yapılış bozukluğu.

YABANİKİMYON

Karaman kimyonu, Zygophyllum, Fabago Zygophyllaceae.

ANTİÖSTROJEN

Östrojen etkisini durduran. Östrojenlerin neden olduğu tümöral oluşumlar üzerindeki östrojen hormonunun etkilerini engelleyen tamoxifen gibi maddeler.

VEROSİTOKSİN

Verotoksin.

YEŞİLKARAMAN

Antalya şehrinde, Aksu bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

METİLKSANTİN

Coffea arabica C. liberica ve C. canephora bitkilerinde bulunan kafeinle teobromin'in ana maddesi olan alkaloit.