Sonu N ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 12 harfli toplam 438 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOSFOPROTEİN

Protein sentezlendikten sonra proteinkinazlarla fosfor grupları eklenen protein. Protein sentezlendikten sonra o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş durumu. Protein sentezlenirken proteine proteinkinazlarla fosfor grupları eklenen protein.

İMMATÜRASYON

Gelişmenin tamamlanamaması.

ANTİGLOBULİN

Globulinle birleşerek kümeleşmeye neden olan antikor.

AHLATLIBURUN

Çanakkale kenti, Etili bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

TRİAMSİNOLON

Sentetik bir glukokortikoit.

KIRMIZILEYİN

Kırmızımsı.

TEBDİLİMEKAN

Yer değiştirme.

KLOROKRÜORİN

Demir ve oksijen kapsayan, bazı poliket solucanların kanında bulunan yeşil bir solunum proteini.

DESKUAMASYON

Kutikulanın atılması ya da epidermisin dökülmesi. Kutikulanın atılması veya epidermisin dökülmesi. Derinin epitel tabakasının iri veya ufak parçalar hâlinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülmesi. Parazitlerde kütikülanın atılması veya epidermisin dökülmesi.

OBLİTERASYON

Damar, bağırsak gibi boşluk gösteren bir organın herhangi bir nedenle tıkanması veya kapanması.

GULDÜRGÜNÇAN

Develere takılan büyük çan.

DANABAĞIRDAN

İri karıncaya benzeyen ve ısırınca çok acıtan bir çeşit böcek. İnsanın bir yerine çarpınca çok acıtan bir hayvan, deniz yıldızı. Çalıların büyük dikenleri.

HASKIZILÖREN

Antalya kenti, Gebiz nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İNSTRUKSİYON

Reçetenin, ilacın kullanılışı hakkında eczacıya ve aynı zamanda hastaya hitap eden kısmı.

BULARCILAYIN

Bunlar gibi.

SOMATOTROFİN

Büyüme hormonu.

SARKODİNİYAN

Sarkodin.

GLİKOPROTEİN

Proteinlerin karbohidratlarla birlikte oluşturdukları ve zarların yapısına giren bileşik protein. Karbonhidrat zinciri, plazma zarında (glikoforin vb.) dış yüzeye doğru, çekirdek zarlarında perinükleer aralığa, mitokondri zarlarında dış kompartımana doğru, salgı glikoproteinlerinde (mukus maddesi, hormon vb.) ise genellikle reaksiyona giren tarafa doğru bulunur. Glukoprotein. Proteinlerin karbonhidratlarla birlikte oluşturdukları ve zarların yapısına giren bileşik protein, glükoprotein. Proteinlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan zarların yapısına giren bileşik protein.

SEKESTRASYON

Sekestrum oluşması, canlılığını kaybetmiş kemik parçasının sağlam dokudan ayrılması. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanı çevreden ayırma, tecrit etme.

SOMATOSTATİN

Ön hipofizde büyüme hormonu ve tirotropin, pakreasta insülin ve glukagon, midede gastrin, duodenumdan sekretin ve kolesistokinin ve böbrekte renin salınımını inhibe eden, çoğunlukla hipotalamustan ve pankreasın Langerhans adacıklarının delta hücrelerinden salınan peptit yapılı bir hormon, büyüme hormonu salınımını kısıtlayıcı hormon, GHRIH.