Sonu N ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 12 harfli toplam 437 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZAFERNAMEHAN

Bir toplumda savaş sonrasında, yengi için destanlar okuyup çalgı çalana verilen ad.

DEZENFLASYON

Enflasyonist bir ortamda toplam istemdeki gerilemeden kaynaklanan enflasyon oranındaki düşüş süreci. Enflasyon oranının düşmesi.

YUKARIZEYTİN

Çorum ili, Kâmil nahiyesine bağlı bir yer.

AKRODEKSTRİN

Nişastanın hidrolizi sonucu oluşan ve iyotla renk vermeyen dekstrin.

LOKALİZASYON

Kuruluş yeri seçimi.

MOZUBUYDURAN

Güneybatıdan esen soğuk yel.

HEMATOKSİLİN

Bakkam ağacı (Haematoxylon campechianum) gövdesinden elde edilen ve doku kesitlerinin boyanmasında yaygın bir şekilde kullanılan doğal bir boya.

PLASENTASYON

Plasentanın biçimlenme süreci.

ÇOBANALDATAN

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir tür kuş, keçisağan (Caprimulgus europaeus).

RADURİZASYON

Pastörizasyona eşdeğer bir ışınlama uygulaması.

DİSİMİLASYON

Benzeşmezlik.

CANIYÜREKTEN

Canıgönülden.

DENATÜRASYON

Bir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi. Bir maddenin ısı, ışın ve benzerleri etkilerle doğal niteliklerinin değişmesi veya değiştirilmesi. Belirli pH sınırlarının dışı ve yüksek sıcaklık gibi fiziksel etkenlerle veya bazı kimyasal maddelerin etkisiyle DNA'nın iki polinükleotidini bir arada tutan hidrojen bağlarının koparılarak tek zincirli DNA oluşturulması veya bir proteinin birincil yapısı bozulmadan ikincil, üçüncül veya dördüncül yapısının bozulmasında olduğu gibi bir makromolekülün doğal yapısının bozulması ve biyolojik etkinliğini kaybetmesi.

SPERMATOZOON

Sperma. Sperm hücresi.

LİZİNOALANİN

Proteinli maddelerin nötr veya hafif alkali koşullarda 100-120 o C' de pişirilmesi sırasında, lizin aminoasidinin epsilon aminoasidi ve dehidroalaninin birleşmesi sonucu oluşan ve böbrekler için zararlı olan madde, LAL.

PERİYOSTEMİN

Kemiklilerde bağ dokusuyla kemik arasında yer alan ve kemik yüzeyini örten doku.

GAYRİMUAYYEN

Belirsiz.

GERİLİMBÖLEN

Ardışık bağlı direnç, sığaç ve inkilteçlerden oluşan ve tüm dizinin uçlarına uygulanan gerilimin küçük bir bölümünü alarak kullanmaya yarayan düzenek.

HASBALDIRCAN

Patlıcan.

BAKAMPİSİLİN

Antibakteriyel spektrumu, etki gücü ve farmakokinetik özellikleri amoksisiline benzeyen yarı sentetik penisilin türevi bir madde.