Sonu N ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 12 harfli toplam 438 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SENSİTİNOJEN

Vücudu duyarlı bir duruma getiren antijen.

PROSTASİKLİN

Yapıca prostaglandinlere çok benzeyen, yalnız prostaglandinden kimyaca farklı olarak bunlardaki siklopentan halkasına ek olarak C-6 ve C-9 arasındaki oksijen köprüsü nedeniyle ikinci bir halka daha içeren, bisiklik yapılı bir siklooksijenaz ürünü.

TETANİZASYON

Tetaniye tutulma, tetanos sonucu kas kasılması.

AŞAĞIGÖLALAN

Van kenti, Erçek bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

METALİMNİYON

Göl ekosisteminde epilimniyon ile hipolimniyon zonları arasındaki geçiş zonu.

DESTEÇÜRÜDEN

Ekin tarlalarında yetişen yabani bir bitki.

EKSTİRPASYON

Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması.

TEBDİLİMEKAN

Yer değiştirme.

TROPOMİYOZİN

Kalsiyum iyonlarının yokluğunda aktin ve miyozin ipliklerinin etkileşimini ve kasılmayı engelleyen, çizgili kasın ince ipliklerinde bulunan, üzerinde yedi aktin ve üç troponin bağlama yeri bulunan, her biri yaklaşık 35000 molekül ağırlığında iki paralel alfa heliks yapısındaki polipeptidin oluşturduğu halkalanmış halka şeklindeki bir protein.

SAKALISARKAN

Hamur ile mercimek karıştırılarak yapılan yemek.

FOSFOARJİNİN

Bazı omurgasız hayvanların kas ve sinir dokusunda bulunan yüksek enerjili fosfatı depolayan bileşik, arjinin fosfat.

SAKALASARKAN

Hamurdan kesme makarna.

PERİYOSTEMİN

Kemiklilerde bağ dokusuyla kemik arasında yer alan ve kemik yüzeyini örten doku.

KOMPLİKASYON

Karmaşıklık.

STREPTAVİDİN

Streptomyces griseus adlı bakterinin yapısında bulunan ve biyotine karşı büyük bir çekim merkezi oluşturduğundan immünofloresan ve immünohistokimyasal çalışmalarda yararlanılan bir protein.

ICHTHYOMYZON

Amerika dere dokuz gözlüsü.

PRESBİTERYEN

Presbiteryenlikle ilgili.

İHTİYOTOKSİN

Balık zehri.

İMMÜNİZASYON

Bağışıklama.

ÇOBANALDATAN

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir tür kuş, keçisağan (Caprimulgus europaeus).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük