Sonu N ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 12 harfli toplam 438 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKREDİTASYON

Denklik.

DAKTİNOMİSİN

Streptomyces parvulvus kültürlerinden elde edilen, DNA çift zinciri içinde, komşu guanozin-sitozin baz çiftleri arasına enine yerleşip DNA ve mRNA üretimini bozarak etkiyen, antineoplastik olarak kullanılan bir kemoterapötik.

FERROPROTEİN

Demir içeren protein.

YUKARIDİKMEN

Kastamonu ilinde, Tosya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Van kenti, Başkale belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

PROAKSELERİN

Faktör V. Kan pıhtısının oluşumu sırasında protrombinin aktivasyonuna iştirak eden yardımcı bir protein. Faktör V.

OPSONİZASYON

Opsoninleşme. Bakteri veya antijenlerin makrofaj ve nötrofiller tarafından fagasitozunu kolaylaştırmak için antikor veya kompleman gibi opsonin denilen maddelerle bağlanması olayı.

KLOROKRÜORİN

Demir ve oksijen kapsayan, bazı poliket solucanların kanında bulunan yeşil bir solunum proteini.

SENSİTİNOJEN

Vücudu duyarlı bir duruma getiren antijen.

PSÖDOEFEDRİN

Alfa-uyarıcı etkili, efedrinin stero-izomeri olan bir ilaç.

KONFİRMASYON

Doğrulama, geçerleme, onaylama.

ZEYNELABİDİN

İbadet edenlerin süsü.

KLORHEKSİDİN

Daha çok glukonat tuzu biçiminde antiseptik kullanılan klorlu fenilguanidin türevi katyonik deterjan.

MEKLORETAMİN

Neoplazmalar ve mast hücre tümörlerinin tedavisinde kullanılan alkilleyici bir ilaç.

İŞTİRAKİYYUN

Osmanlı İmparatorluğu'nda özelIikle İkinci Meşrutiyet'ten sonra, aralarında hiç bir fark gözetmeksizin, komünizm, sosyalizm ve ortaklaşacılık akımlarını birlikte içermek üzere kullanılan kavram.

OBLİTERASYON

Damar, bağırsak gibi boşluk gösteren bir organın herhangi bir nedenle tıkanması veya kapanması.

PROKONVERTİN

Kan pıhtısının oluşumu sırasında faktör X ile aktifleşerek aktif bir proteaz olan konvertine dönüşecek olan öncü madde. Faktör VII. Faktör VII.

DEVECİKARGIN

Tokat ilinde, Artova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

VAKIFBELÖREN

Kastamonu şehrinde, Taşköprü ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KARBAMEZEPİN

Iminostilben türevi olan, beyinde birincil odaklardaki deşarjları ortadan kaldırarak çırpınmaları önleyen ilaç.

SEKESTRASYON

Sekestrum oluşması, canlılığını kaybetmiş kemik parçasının sağlam dokudan ayrılması. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanı çevreden ayırma, tecrit etme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük