Sonu N ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 11 harfli toplam 572 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PENİSİLAMİN

Etkin bir tiyol bileşiği olduğundan bakır gibi metalleri bağlayan ve bunlarla olan zehirlenmelerde kullanılan ayrıca romatizmal eklem hastalığı tedavisinde de kullanılan narkotik olmayan ağrı kesici bir ilaç.

EKSPEKTORAN

Balgam söktürücü.

KİMOTRİPSİN

Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda tripsin ya da tripsinle bir arada olmak üzere enterokinazla aktif hâle getirilerek peptit zincirini parçalayan enzim, bir proteinaz. Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda tripsin veya tripsinle bir arada olmak üzere enterokinazlarla etkin duruma getirilerek peptit zincirini parçalayan enzim. Pankreasdan gelen bir enzim olup alkali ortamda, tripsin ya da tripsinle birarada olmak üzere enterokinazla faal hale getirilerek peptid zincirini parçalar.

KEÇEGEÇİREN

İnce ve sürekli yağan yağmur.

PESKATARYAN

Balık yiyen fakat et yemeyen.

ŞEYTANILAİN

Lanetlenmiş olan şeytan.

AMİLOPEKTİN

Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Nişastayı oluşturan iki uzun polimer molekülünden dallı olanı. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit.

BALDIRSOKAN

Çift kanatlıların sinekgiller familyasından, karasineğe çok benzeyen, kan emen, hastalık bulaştıran, hayvan sağlığı yönünden zararlı bir tür sinek (Stomaxys calcitrans).

RENKGİDEREN

Bazı maddelerin rengini yok etmekte kullanılan kimyasal madde.

KOEVOLUSYON

Birbiri ile ilgili iki türün birlikte evrimi. Predator ve avı gibi.

AŞAĞIDİKMEN

Kastamonu kenti, Tosya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ÇAMLIHEMŞİN

Rize iline bağlı ilçelerden biri.

EPİPLANKTON

Su yüzeyine yakın ve ışık alan bölgede yaşayan plankton. Yüzeyden itibaren 200 m derinliğe kadar olan su bölgesinde yaşayan plankton.

FOTOEMİSYON

Bir yüzeyin UV ışın ile bombalanarak veya elektron yayıncaya kadar ısıtılarak aktif hale getirilip yüzey ayrıntılarının mikroskobik yöntem ile incelenmesi.

MÜRURUZAMAN

Süre aşımı.

HETEROLİZİN

Üretildiği hücre dışımdaki hücre tiplerinin yıkımına sebep olan antikor.

SÜBLİMASYON

Süblimleşme. Bir maddenin katı halden sıvı duruma geçmeksizin direkt olarak gaz hâline geçmesi.

KUYRUKSALAN

Yunt kuşu denilen kuş.

KORPORASYON

Lonca.

DEKANTASYON

Herhangi bir sıvıyı altta kalan tortudan ayırmak üzere yavaşça boşaltma.