Sonu N ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 11 harfli toplam 572 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KALİBRASYON

Ölçümleme. Ölçülüleme.

KÜÇÜKSERGEN

Şanlıurfa ilinde, Suruç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BAŞÖĞRETMEN

İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.

FEKUNDASYON

Döllenme.

AKTİNOMİSİN

DNA'dan mRNA kopyalanmasını (transkripsiyonunu) engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. A ve D tipleri vardır. DNA'dan mRNA kopyalanmasını engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. Aktinomyces cinsi mantarların bazı türlerinden elde edilen antibakterisit ve antikanserojenik etkiye sahip madde.

BELBAĞLIYAN

Beyaz renkli bir çeşit üzüm.

RESPİRASYON

Solunum.

PROGESTERON

Corpus luteumdan salgılanan ve döllenmiş yumurtanın uterusa yerleşmesi için uterusa etki eden steroit bir hormon. Sarı cisim, plasenta ve az miktarda böbrek üstü bezi kabuğundan salınan, gebeliğin devamından ve meme bezi gelişiminden sorumlu steroit yapılı hormon.

SÜTLÜKÖRMEN

Yabanıl pırasanın suda haşlandıktan sonra, sütle pişirilmesinden oluşan bir yemek.

UTEROVERDİN

Köpeklerde loşyanın yeşil renkte görülmesine neden olan, hemoglobinden sentezlenen bir bilirubin prekürsörü.

ORTAHEMEDAN

Şanlıurfa şehrinde, Payamlı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARBONASYON

Herhangi bir maddenin karbondioksitle doyurulması.

GÜNEYHARMAN

Tunceli ilinde, Akpazar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TRANSMİSYON

Elektrikli taşıtlarda dingilin motora göre gerek dikey gerek yatay düzende hareket etmesini sağlayan organ.

HOPKALDIRAN

Sekiz parmaklı yaba. (Öveçler Kırkağaç Manisa.).

ETİYOLASYON

Karanlıkta gelişen bitkilerde kloroplâstların ve klorofilin bulunmaması sebebiyle görülen sararma olayı.

YUKARIKEPEN

Eskişehir şehri, Sivrihisar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SİKLOSPORİN

İki tür mantar tarafından meydana getirilen, 11 amino asitli, immun baskılayıcı özelliği olan, yağlarda eriyen bir protein.

BETOKSİKAİN

Amino-3-butoksi-4-benzildietilamino-etoksi-ethenol klorhidrat bileşiminde beyaz kristalize olan ve yerel anestezik olarak kullanılan bir bileşik.

GOMPARTUMAN

Fransızca kökenli compartiment: kompartıman.