N ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 9 harfli toplam 253 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NÖROGENEZ

Gelişme sırasında sinir sisteminin oluşması.

NENEHATUN

Erzurum ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

NEFRİDYUM

Omurgasızların boşaltım organları. Omurgasız hayvanlarda görülen ilkel bir tip boşaltım organı.

NEOFAŞİST

Neofaşizmi benimseyen kimse.

NEMATOZİS

Nematodların neden olduğu enfeksiyonlar.

NEZAKETEN

Nezaket olarak, nazik davranarak.

NÜKLEOZOM

Ökaryot hücre kromozomlarında tekrarlanan yapı birimi. Her birimde DNA zinciri çiftler hâlinde bulunan H2A, H2B, H3 ve H4 histonlarının çevresinde iki defa dolanarak nükleozom göbeğini meydana getirir. Bunlar da Hj proteini ile birbirlerine birleşirler. DNA molekülünün sekiz histondan oluşan oktomer yapı etrafında iki kez dönmesiyle oluşan yapı.

NORZERİĞİ

Sarı ve acı bir çeşit erik.

NÖROBLAST

Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde köken hücrelerden sinir hücrelerinin gelişmesiyle ortaya çıkan hücre. Sinir gözelerini meydana getiren örtü dokusu köklü embriyonik gözeler. Böcek larvalarında sinir sisteminin histolizden sonra arta kalan kısmı. Bölünme yeteneğini kaybetmiş, fakat henüz olgunlaşmamış sinir hücreleri.

NETLEŞMEK

Net, açık seçik, iyi bir duruma gelmek.

NOMOGRAFİ

Sayısal hesaplar yerine, başka çizgilerle kesim noktaları çözümleri veren, uygun biçimde çizilmiş çizgi veya grafiklerden yararlanmaya dayanan yöntem.

NAVİKULAR

Kayık biçiminde, sandalsı.

NARKOTİZM

Uzun süre ve çok miktarda uyuşturucu madde kullanmaktan doğan bozuklukların bütünü.

NİTRATLAR

Yapısında azot ve oksijen içeren kimyasal bileşikler.

NİCELLEME

Bir çokluğu sayma ya da sayısal işlemler yoluyla niceliğe dönüştürme.

NEKROFİLİ

Ölü sevicilik.

NAMAZLAĞA

Üstünde namaz kılınan kilim, post ve benzerleri şeylerden yapılmış seccade. Üstünde namaz kılınan örtü, halı, kilim.

NOKSANSIZ

Eksiksiz. Eksiksiz bir biçimde.

NEREDEYSE

Hemen hemen. Kısa bir süre içinde.

NAVİGATÖR

Yolbil.