N ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 6 harfli toplam 455 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NİŞARA

Kereste biçerken çıkan ince toz.

NAMİYE

Yetişen, büyüyen, artan. Güç kazanma.

NAFAKA

Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.

NEMCİL

Nemden ve nemli yerden hoşlanan (bitki), higrofil.

NASSIL

Nasıl.

NURANİ

Işıklı, nurlu. Saygı uyandıran.

NEŞİRE

Biçilen ağaç ve tahtanın döküntüsü, talaş.

NUSMAK

Yumrukla dürtmek.

NALİYA

Bir çeşit ambar. Mısır dövmek için, dört direk üstüne yapılmış küçük ve döşemesi aralıklı tezgâh.

NURLAN

"Işıklan, ışık saç" anlamında kullanılan bir isim".

NEBBAŞ

Mezar soyguncusu.

NARENÇ

Turunç.

NİSPET

Oran. Birini üzmek için ya da inat olsun diye yapılmış olan iş. Bağıntı, ilgi, ilinti. Kıskandırmak veya üzmek için.

NAMZET

Aday. Sözlü, yavuklu.

NEVİDE

İyi, sevinçli haber, müjde.

NEZGİP

Kadınların başlarına taktıkları üstü işlemeli ve altınlı başlık.

NINNIK

Mızıkçı, oyunbozanlık eden.

NİŞAAL

Nasıl, ne biçim.

NEVRUZ

Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün. Nevruz otu. Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi.

NASFET

Hakkaniyet.