N ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 5 harfli toplam 503 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NESİM

Hafif yel, esinti.

NAKİP

Bir kavmin, kabilenin başkanı veya onun vekili. Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede.

NUTUF

Söz dinleme, boyun eğme.

NATAK

Ne yapıyorsun.

NUNUŞ

Biçimsiz insan. Genizden konuşan.

NOZUR

Üvendirenin ucundaki sivri demir. Üvendirenin ucundaki çivi.

NASTİ

Bitkilerde uyan yönüne bağlı olmayan hareketler.

NANIŞ

Örnek.

NEMER

Güvey evinin düğün çağrısı için dostlarına verdiği küçük armağanlar (mendil, limon, portakal vb.). Düğün hediyesi.

NEÇEG

Yazma, baş örtüsü, bk. neçek.

NADİR

Seyrek, az bulunur. Seyrek.

NOFUD

Nohut.

NISIF

Yarı.

NEVİN

Yeni, çok yeni.

NUKUT

Paralar.

NÜHÜR

Zurna.

NOMEN

Ad.

NANAY

Yok.

NAİBE

Vekil, birinin yerine geçen.

NURLU

Aydınlık, ışıklı, parlak. Saygı uyandıran.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük