N ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 3 harfli toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NEO

Latince kökenli bir ön ek; 1.Yeni veya son zamanlardaki. 2.Bilinen bir bileşiğin yapısı bilinmeyen izomerini gösterir. Yeni.

NİM

Yarı.

NUH

"İnat etmek, ayak diremek" anlamındaki Nuh deyip, peygamber dememek ve "çok eski, çoktan modası geçmiş, köhnemiş" anlamındaki Nuh Nebi'den kalma deyimlerinde geçen bir söz.

NEV

Çeşit, cins, tür.

NİL

Mavi, lacivert. Mısır'dan geçip Akdeniz'e dökülen nehir.

NOF

Kez : Günde kaç nof gidiyorsun oraya?.

NAT

Tırpanın sapı. Daire biçiminde yığılmış ekin demetleri. Tırpan sapı. Bileği taşının demir mili. Tırpan sapı. (Kırçiçeği Susuz Kars).

NİE

Ne.

NAL

At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası.

NÜĞ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka. Okkanın sekizde biri, elli dirhem.

NUT

Genellikle plastik, kemik, fildişi gibi sert maddelerden yapılarak telli çalgılarda telleri tutması amacıyla klavye ve kafa arasına yerleştirilen eşik.

NUZ

Az ekşi, ekşimsi. Mayhoş.

NEB

Net enerji büyüme. Negatif enerji dengesi.

NAZ

Kendini beğendirmek amacıyla yapılmış olan davranış, cilve, eda. İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılmış olan davranış. Şımarıkça davranış.

NDA

Onda (III. teklik şahıs zamiri bulunma hâli).

NEN

Ninni. Niye. İle anlamında kullanılır: Kimnen geziyordun?. madde ("matière" anlamında) (bk. özdek).

NEY

Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı.

NÜV

Okkanın dörtte biri, yüz dirhem.

NEM

Havada bulunan su buharı. Hafif ıslaklık, rutubet.

NAV

Tulum-zurnanın düdük kısmı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük