N ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 15 harfli toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NİTRİTİFİKASYON

Azotlu materyalin bakterilerce nitrata dönüşümü.

NEKROBASİLLOZİS

Fusobacterium necrophorum toksinlerinin sindirim kanalının birçok bölümünde ve karaciğerde büyük, iyi sınırlanmış, sarımtrak-gri renkte, kuru nekroz alanları oluşturmasıyla belirgin bakteriyel bir hastalık.

NÖROFİBROSARKOM

Schwann hücrelerinden köken alan bir kötücül tümör. Fibrosarkom'a çok benzer ve ayırımını yapmak için sinirle olan bağlantısını ortaya koymak gerekir.

NÖROFARMAKOLOJİ

İlaçların sinir sistemi üzerine olan etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

NETLEŞTİREBİLME

Netleştirebilmek işi.

NORMALLEŞTİRMEK

Normal duruma getirmek.

NUMARALANDIRMAK

Numara vermek, numaralama işini yapmak.

NÖROTRANSMİTTER

Nöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik.

NİHAYETLENDİRME

Nihayetlendirmek işi.

NEMATOSPİROİDES

Farelerde parazitlenen ve genellikle biyomedikal araştırmalarda kullanılan bir nematod cinsi.

NİŞANLAYABİLMEK

Nişanlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

NASİPLENEBİLMEK

Nasiplenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NORFOLKTERİYERİ

İngiltere'den köken alan, küçük İrlanda Teriyerleri ile Border ve Cairn dâhil olmak üzere diğer Teriyer ırkları arasında yapılan birleştirmeler sonucu geliştirildiği düşünülen, yakın bir geçmişe kadar Norveç Teriyer ile aynı ırk olarak değerlendirilen, kulaklarının düşük oluşu ve hatlarının köşeli oluşuyla bu ırktan ayrılan ayrıca buna göre daha kıskanç ve asosyal olan, kısa, güçlü ve dayanıklı bir yapısı olan, bacakları güçlü ve tilkiye benzeyen bir burun yapısına sahip, tüy yapısı düz ve sert, rengi kızıl, buğday, ten rengi ve siyah olabilen, yüzündeki tüyler bıyık ve kaş oluşturacak biçimde uzun, etkin, sevecen ve cesur, dengeli bir karaktere sahip, bekçi köpeği ve kemirgen ve tilki avcısı olarak kullanılan köpek ırkı.

NİŞANLAYIVERMEK

Çabucak veya ansızın nişanlamak.

NOKTALAYABİLMEK

Noktalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

NİTELENDİRİLMEK

Nitelendirme işine konu olmak, vasıflandırılmak.

NAFAKALANDIRMAK

Nafakalanma işini yaptırmak.

NİTROZOKETONLAR

-COC=NOH- grubunu içeren bileşiklerin genel adı.

NİPPOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

NESNELLEŞTİRMEK

Nesnelleşme işini yaptırmak.