N ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 14 harfli toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NİŞADIRTOKMAĞI

Nişadırı ufak parçalar durumuna getirmek için kullanılan araç. (Aksaray Niğde).

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

NÖROTRANSMİTER

Bir uyarıya cevap olarak sinapslarda, presinaptik akson ucundan salınarak postsinaptik nöron veya kas hücresinin yüzeyindeki özgül almaçlar aracılığında iletinin bir uçtan diğerine geçişini sağlayan ve sonuçta bu hücreleri uyaran veya baskılayan asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, glutamat, nitrik oksit, histamin ve benzerleri kimyasal maddelerin ortak adı.

NAFAKALANDIRMA

Nafakalandırmak işi.

NAFTALİNLENMEK

Naftalin serpilmek, naftalin dökülmek.

NİTELENDİRİLME

Nitelendirilmek işi, vasıflandırılma.

NASİPLENEBİLME

Nasiplenebilmek işi.

NETİCELENDİRME

Sonuçlandırma.

NÖRODERMATİTİS

Hayvanlarda sinir bozukluğundan kaynaklanan, kendilerinin oluşturduğu tırmalama, ısırma veya yalama gibi fiziksel darbe veya tahriş sonucu oluşan egzama benzeri deri yangısı.

NİŞANLAYABİLME

Nişanlayabilmek işi.

NOKTALAYABİLME

Noktalayabilmek işi.

NASİPLENDİRMEK

Nasiplenme işini yaptırmak.

NAZOFARENGİTİS

Yutağın yumuşak damak üstünde kalan bölümünün yangısı.

NEFTİLEŞTİRMEK

Rengini neftiye çevirmek, neftileşmesine yol açmak.

NANOTEKNOLOJİK

Nanoteknoloji ile ilgili.

NEFROSKLEROZİS

Parenkim kaybı ve nedbe dokusu oluşumu nedeniyle böbreklerin küçülmesi, böbrek büzüşmesi. İyileşme ve rejenerasyonla sonuçlanmayan bütün böbrek lezyonlarını takiben oluşur.

NAZOFARENGİYAL

Nazofarenksle ilgili olan. Burun ve yutakla ilgili.

NESNELLEŞTİRME

Nesnelleştirmek işi. Bir olayı ya da kavramı, değişik kimselerin üzerinde görüş birliğine vararak anlaşabilecekleri biçimde duyulara açık duruma getirme işlemi.

NÖROŞİRÜRJİYEN

Beyin cerrahı.

NAYROOVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde yer alan bir virüs cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük