N ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 14 harfli toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NAZOFARENGİTİS

Yutağın yumuşak damak üstünde kalan bölümünün yangısı.

NÖROTRANSMİTER

Bir uyarıya cevap olarak sinapslarda, presinaptik akson ucundan salınarak postsinaptik nöron veya kas hücresinin yüzeyindeki özgül almaçlar aracılığında iletinin bir uçtan diğerine geçişini sağlayan ve sonuçta bu hücreleri uyaran veya baskılayan asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, glutamat, nitrik oksit, histamin ve benzerleri kimyasal maddelerin ortak adı.

NEFESLENEBİLME

Nefeslenebilmek işi.

NİŞANLAYABİLME

Nişanlayabilmek işi.

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

NAFAKALANDIRMA

Nafakalandırmak işi.

NAFTALİNLENMEK

Naftalin serpilmek, naftalin dökülmek.

NESNELLEŞTİRME

Nesnelleştirmek işi. Bir olayı ya da kavramı, değişik kimselerin üzerinde görüş birliğine vararak anlaşabilecekleri biçimde duyulara açık duruma getirme işlemi.

NUMARALANDIRMA

Numaralandırmak işi.

NÖROŞİRÜRJİYEN

Beyin cerrahı.

NAZİKLEŞTİRMEK

Nazikleşme işini yaptırmak.

NANOTEKNOLOJİK

Nanoteknoloji ile ilgili.

NİTELEYEBİLMEK

Niteleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NİŞANLAYIVERME

Nişanlayıvermek işi.

NİTELENDİRİLME

Nitelendirilmek işi, vasıflandırılma.

NORMALLEŞTİRME

Normalleştirmek işi.

NEFTİLEŞTİRMEK

Rengini neftiye çevirmek, neftileşmesine yol açmak.

NÖRODERMATİTİS

Hayvanlarda sinir bozukluğundan kaynaklanan, kendilerinin oluşturduğu tırmalama, ısırma veya yalama gibi fiziksel darbe veya tahriş sonucu oluşan egzama benzeri deri yangısı.

NİŞADIRTOKMAĞI

Nişadırı ufak parçalar durumuna getirmek için kullanılan araç. (Aksaray Niğde).

NEFROSKLEROZİS

Parenkim kaybı ve nedbe dokusu oluşumu nedeniyle böbreklerin küçülmesi, böbrek büzüşmesi. İyileşme ve rejenerasyonla sonuçlanmayan bütün böbrek lezyonlarını takiben oluşur.