N ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 13 harfli toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NÖROSEKRESYON

Beynin bazı hücrelerinin hormon salgılaması olayı. Nöroendokrin. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması.

NÖROEPİTELYOM

Gözün retinasında ve beyinde farklılaşmamış nöropeitelyal almaç hücrelerinden köken alan kötücül tümör, medulloepitelyom, nörositom.

NAKIRDILAŞMAK

Şakalaşmak, alaya almak.

NİTELİKSİZLİK

Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

NÜKLEOPLAZMİN

Xenopus laevis oositlerinin nükleoplazmasında bol bulunan bir protein.

NAZARİYECİLİK

Kuralcılık.

NİŞASTALANMAK

Nişastaya karışmış olmak, nişasta ile işlem görmek.

NEOTROMBİCULA

Trombiculidae ailesinde bulunan akar cinsi.

NUKLEOPROTEİN

Protein ve nukleik asitlerin birleşmesiyle Nyroca meydana gelen bir bileşik olup göze çekirdeğinin yapısında bulunur.

NEFROHİDROZİS

Böbrek içi akışın engellenmesi sonucu birkaç nefronda tubulus lümeninin genişlemesi. Büzüşmüş böbrek ve kronik interstisyel böbrek yangısının sonucunda görülür.

NEFTİLEŞTİRME

Neftileştirmek işi veya durumu.

NEOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan, kimi türleri koyun ve keçilerin akciğerlerinde parazitlenen akciğer kıl kurdu cinsi.

NİGROPALLİDAL

Boz madde ve pallidus küresine ait olan.

NAZLANABİLMEK

Nazlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

NEUBERGESTERİ

Fruktoz-6-fosfat.

NÖTRLEŞTİRMEK

Nötr duruma gelmesini sağlamak.

NAFTALİNLENME

Naftalinlenmek işi.

NAZİLEŞTİRMEK

Propaganda yolu ile Nazizm yanlısı yapmak.

NONKROMAFİNOM

Kemodektom.

NORADRENERJİK

Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük