N ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 13 harfli toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NATIFANLAŞMAK

Yaşlılık nedeniyle güçsüzleşmek.

NÖROMEDİYATÖR

Sinaps veya kavşaklarda presinaptik uçtan salınan ve karşı taraftaki hücre veya nöroefektör yapının zarında bulunan almaçlara etkiyerek uyarının geçişini sağlayan maddelere verilen ad.

NONKROMAFİNOM

Kemodektom.

NEFROLİTİAZİS

Böbrek taşlarının neden olduğu hastalık.

NEFTİLEŞTİRME

Neftileştirmek işi veya durumu.

NİGROPALLİDAL

Boz madde ve pallidus küresine ait olan.

NİTELİKSİZLİK

Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

NEFROHİDROZİS

Böbrek içi akışın engellenmesi sonucu birkaç nefronda tubulus lümeninin genişlemesi. Büzüşmüş böbrek ve kronik interstisyel böbrek yangısının sonucunda görülür.

NÖROFİBRİLLER

Sinir hücrelerinde, ışık mikroskobunda gümüşleme yöntemiyle belirlenen arafilamanların demetleşerek yapmış oldukları kontraktil olmayan iplikler.

NAFTALİNLEMEK

Güveden korumak için yünlüler üzerine, arasına naftalin serpmek veya atmak.

NEZAKETSİZLİK

İnce ve nazik olmama durumu, kabalık.

NORADRENERJİK

Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri.

NÖROREGÜLATÖR

Merkezi sinir sisteminin kendi nöronları, sinir uçlarıyla efektör yapılar ve merkezi sinir sistemiyle hormonal merkezler arasındaki iletişimde haberci olarak kullanılan kimyasal madde. Nöromedyatörler, nöromodulatörler ve nörohormonların ortak adı.

NEVŞEHİRLİLİK

Nevşehirli olma durumu.

NÖTRALİZASYON

Yansızlaştırma. Özgül antikorlar aracılığıyla virüslerin konak hücrelere bağlanmasının engellenmesi ve virüs üremesinin durdurulması. Bir eriyiğin asit veya alkali niteliğini ortadan kaldırma, nötr yapma.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.

NUKLEOPROTEİN

Protein ve nukleik asitlerin birleşmesiyle Nyroca meydana gelen bir bileşik olup göze çekirdeğinin yapısında bulunur.

NAKIRDILAŞMAK

Şakalaşmak, alaya almak.

NAZİKLEŞTİRME

Nazikleştirmek işi.

NAZOSİNÜZİTİS

Burun ve sinüslerin yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük