N ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 13 harfli toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NEVŞEHİRLİLİK

Nevşehirli olma durumu.

NASİPLENDİRME

Nasiplendirmek işi.

NEFTİLEŞTİRME

Neftileştirmek işi veya durumu.

NEUBERGESTERİ

Fruktoz-6-fosfat.

NANNOPLANKTON

Büyüklükleri 5-60 µm arasında olan plankton.

NİLÜFERGİLLER

İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya.

NEDENSELCİLİK

Her belli sonucun bir nedenden oluştuğunu ana ilke olarak benimseyen düşünce okullarının genel adı.

NORADRENERJİK

Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri.

NÖROMEDİYATÖR

Sinaps veya kavşaklarda presinaptik uçtan salınan ve karşı taraftaki hücre veya nöroefektör yapının zarında bulunan almaçlara etkiyerek uyarının geçişini sağlayan maddelere verilen ad.

NEVRUZYAYLASI

Sivas kenti, Yıldızeli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

NİTELEYEBİLME

Niteleyebilmek işi.

NİTROZAMİDLER

N-nitrozo bileşikler.

NÖROFİZYOLOJİ

Sinir sisteminin fizyolojisi ile uğraşan bilim dalı.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.

NÖROMODÜLATÖR

Ana sinapsta ileti aşırımını ayarlayan, presinaptik ucun veya zarın uyarılabilirliğini değiştirerek presinaptik ucun veya postsinaptik zarın cevap verme ihtimalini değiştiren madde.

NEFROSİSTİTİS

Böbrek ve idrar torbası yangısı.

NİHAYETLENMEK

Bitmek, son bulmak, sona ermek.

NEŞREDEBİLMEK

Neşretme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NATIFANLAŞMAK

Yaşlılık nedeniyle güçsüzleşmek.

NÖROARTROPATİ

Merkezi veya periferal sinir sistemindeki patolojik değişimlerden kaynaklanan eklem hastalığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük