N ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 13 harfli toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NANOTEKNOLOJİ

Maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi.

NÖROMEDİYATÖR

Sinaps veya kavşaklarda presinaptik uçtan salınan ve karşı taraftaki hücre veya nöroefektör yapının zarında bulunan almaçlara etkiyerek uyarının geçişini sağlayan maddelere verilen ad.

NAZLANABİLMEK

Nazlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

NÖROSEKRESYON

Beynin bazı hücrelerinin hormon salgılaması olayı. Nöroendokrin. Bazı sinir hücreleri tarafından, hormon niteliğinde madde salgılanması.

NEFTİLEŞTİRME

Neftileştirmek işi veya durumu.

NİTRİFİKASYON

Ölen canlıların proteinlerinin oksijenli ortamda mantar ve bakteri faaliyetleri ile amonyum iyonu, su ve karbondioksite kadar giden bir dizi ara basamakla yıkılması, aynca amonyumun Nitromonas bakterilerince nitrite ve nitritin de Nitrobacter bakterilerince nitrat iyonlarına kadar okside olması olayı. Amonyak içindeki azotun nitröz asit, nitrik asit veya tuzlarına yükseltgenmesi işlemi. Amonyağın biyokimyasal oksidasyonu sonucu nitrite veya nitrata dönüşmesi.

NARKOTİZASYON

Uyuşturma.

NEFROSİSTİTİS

Böbrek ve idrar torbası yangısı.

NÖROMİYELİTİS

Sinir ve omurilik yangısı.

NORADRENERJİK

Uçlarından noradrenalin salgılanan sempatik sinir sisteminin sinir telleri.

NÖROARTROPATİ

Merkezi veya periferal sinir sistemindeki patolojik değişimlerden kaynaklanan eklem hastalığı.

NEVRUZYAYLASI

Sivas kenti, Yıldızeli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

NÖROMODÜLATÖR

Ana sinapsta ileti aşırımını ayarlayan, presinaptik ucun veya zarın uyarılabilirliğini değiştirerek presinaptik ucun veya postsinaptik zarın cevap verme ihtimalini değiştiren madde.

NAFTALİNLEMEK

Güveden korumak için yünlüler üzerine, arasına naftalin serpmek veya atmak.

NAMÜTENAHİLİK

Sonsuz olma durumu.

NUKLEOPROTEİN

Protein ve nukleik asitlerin birleşmesiyle Nyroca meydana gelen bir bileşik olup göze çekirdeğinin yapısında bulunur.

NEFROKARDİYAK

Böbrek ve kalbe ait olan.

NÖROHORMONLAR

Salgılandıkları yerlerden uzaktaki hücreler üzerine etki eden, beyinde, nörosekresyon hücreleri tarafından salgılanan hormonlar. Nörohümor.

NALCIKUYUCAĞI

Kastamonu kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.