N ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 11 harfli toplam 134 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NEMATODESMA

Kimi siliatalı ve kamçılı protozoonlarda trichite olarak da adlandırılan sitostom ve sitofarengeal aparatı destekleyen paralel mikrotübül kitlesi.

NİZAMSIZLIK

Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik. Tüzüğe aykırılık.

NUMARACILIK

Numaracının işi.

NEMERTİNLER

Birincil ağızlı hayvanlardan, ilkel solucanlar (Scolecida) dalından, kirpiklerle örtülü, ince, yassı veya yuvarlak vücutlu, uzun yapılı, renkli, gelişmelerinde başkalaşım görülebilen, çoğu denizlerde yaşayan, metrelerce uzunlukta olabilen bir sınıf. Birincil ağızlı hayvanlardan, ilkel solucanlar (Scolecida) dalından, kirpiklerle örtülü ince, yassı veya yuvarlak vücutlu, uzun yapılı, renkli, gelişmelerinde başkalaşım görülebilen, çoğu denizlerde yaşayan metrelerce uzunlukta olabilen bir sınıf. (Nemertini), dalının bir sınıfı. Vücutları ince, uzun yapılı ve kirpiklerle örtülüdür. Yassı ve yuvarlak olurlar. Renklidirler. Gelişmelerinde başkalaşma görülebilir. Çoğu denizlerde yaşarlar. Boyları metrelerce uzun olabilir. Etçildirler.

NEFELOMETRİ

Süspansiyon haldeki, saydam olmayan çözeltilerde ışık saçılma miktarının ölçülmesiyle yapılan nicel analiz.

NAFTENİKLER

Yağlama yağlarında olan ,viskozite-sıcaklık eğrilerinde keskin dikleşmelere sebep olan ve istenmeyen bileşenler.

NİGROSİNLER

Anilin ve homologlarının yükseltgenmesi ile elde edilen ayakkabı boyaları, mürekkep ve boyar madde üretiminde kullanılan , siyah veya koyu mavi renkli azin boya maddesi.

NEMATODİRUS

Geviş getiren hayvanların ince bağırsaklarında parazitlenen Trichostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

NOZEMATOZİS

Nosema cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon, nozemozis. Ensefalitozoonozisin eski adı. Arı dizanterisi.

NEOARTROZİS

Psödoartrozis.

NAVİKULARİS

Küçük gemi. Kayık biçiminde olan.

NÖROHİPOFİZ

Hipotalamustan gelen sinir uçlarını kapsayan, vazopressin ve oksitosin hormonlarını salgılayan, nöral lop ile nöral saptan oluşmuş hipofiz bezinin art lobu. Hipofiz arka lobu.

NANOBAKTERİ

Son derece küçük bakteri.

NORMOKROMİK

Normal miktarda hemoglobin kapsayan kırmızı kan hücreleri.

NÖROBLASTOM

İstemsiz sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve böbrek üstü bezinin medullasında görülen, nöroblastlara farklılaşmakta olan nöroepiteliyal hücrelerden gelişen, nadir görülen, mikroskobik olarak medullablastoma benzeyen kötücül tümör.

NÜFUZSUZLUK

Nüfuzsuz olma durumu.

NAZİKLEŞMEK

İnce, saygılı bir biçimde davranır olmak. Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek.

NALBANTOĞLU

Düzce ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

NİTRATLAŞMA

Organik maddelerin nitrat durumuna dönüşmesi.

NALLIGÖLCÜK

Ankara ilinde, Nallıhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük