N ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 10 harfli toplam 188 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NEFSANİYET

Düşmanlık duygusu, kin besleme.

NESTİYATRİ

Sıkı perhiz tedavisi.

NÖRİLASYON

Embriyoda nöral tüp (merkezi sinir sisteminin ilkel şekli) oluşumu evresi.

NYMPHOİDES

Küçük nilüferler.

NÖROPEPTİT

Nöromediyatör görevi yapan peptit yapısındaki bileşik.

NEKROLOJİK

Nekroz bilimi ile ilgili.

NANİKLEMEK

Başparmağı burnun ucuna değdirip diğer parmakları sallayarak alay işareti yapmak.

NİKAHLANMA

Nikâhlanmak işi.

NİŞANLILIK

Nişanlı olma durumu, yavukluluk.

NOKTAZIMBA

Demir ya da teneke nesneler üzerinde işaret yapmaya yarayan çelik araç.

NİKAHLANIŞ

Nikâhlanma işi.

NEFROJENİK

Böbrek dokusu yapan, böbrekte olan.

NOKARDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Nocardia asteroides'in neden olduğu, anoreksia, inaktivite, derinin renginde değişme, zayıflama ve enfeksiyonun ilerlemiş olgularında deride kazeöz ve nodüler lezyonlar ve karında sıvı birikmesiyle karakterize kronik, sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

NEMDENETİR

Bir yerdeki nemlilik derecesini durağan durumda bulunduran alet, higrostat.

NİTRÜRLEME

Bileşiminde azot bulunan bir sıvı ya da gaz ortamda, genellikle 500°C - 565°C aralığında, çeliklerin ve yapılarındaki nitrür bileşiklerini sertleştirmeye dayanan bir tür doku sertleştirme işlemi.

NAKILLAMAK

At, biniciyi sarsmadan yürümek, yorga yürümek. At rahvan yürümek.

NEFESLEMEK

Nefesini bir şeye yöneltmek, üflemek. Okuyup üflemek, nefes etmek.

NİRDELİĞİN

Nerede olduğunu.

NECABETTİN

Dinin soyluluğu.

NAHIRGOYAN

Bir yıllığına ücretle tutulan çobanların hesap verdikleri Aralık ayının 2. günü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük