N ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "n" olan, 10 harfli toplam 188 adet kelime bulunmaktadır. n harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu n harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NARTAŞLARI

Kayaç yapıcı mineral grubu. (Aralarında karışımı yapan başka başka kimyasal bileşimli çeşitleri vardır. Hepsinde metalimsi olmayan parıltı, akımsı çizgi ve kubusal dizgede kristaller vardır. almandin (demir ve alüminyum grena), kırmızı; sertlik 7-7.5, özgül ağırlığı 4. pirop: (magnezyum ve alüminyumlu grena): açık kırmızı; sertlik 7.5, özgül ağırlık 3. grossular (kalsiyum ve alüminyumlu grena) renksiz, akımsı, yeşilimsi; sertlik 6.5-7, özgül ağırlık 3. spesartin (magnez ve alüminyumlu grena): sarı, kırmızı;sertlik 7-7.5, özgül ağırlık 3. andradit (taneli nartaşı) (kalsiyum ve demirli grena), sarı, yeşil, kırmızı, kara; sertlik 6.5-7, özgül ağırlık 3. uvarovit (kalsiyum ve kromlu grena): yeşil; sertlik 7.5-8, özgül ağırlık 3.4. Metamorf kayaçların en tipik mineral grubudur).

NÖROPEPTİT

Nöromediyatör görevi yapan peptit yapısındaki bileşik.

NESTİYATRİ

Sıkı perhiz tedavisi.

NİŞANNAMAK

Nişanlamak.

NEFROGRAFİ

Toplardamar içerisine kontrast madde enjeksiyonundan sonra böbreklerin röntgen filminin alınması.

NİŞANLILIK

Nişanlı olma durumu, yavukluluk.

NALLIKONAK

Ağrı ili, Hamur ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

NİTROFURAN

Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkili sentetik ilaç grubu. Furan halkasının 5 numaralı karbon atomu üzerinde nitro grubu içeren ve gram-negatif basiller, gram-pozitif kokuslar üzerinde antibakteriyel etkinlik gösteren bileşikler.

NİŞANLAMAK

Bir çiftin evlenme işinin kararlaştığına belirti olarak parmaklarına yüzük takmak, yavuklamak. Bir hedefi vurmak için silah, taş vb.ne belli bir doğrultu vermek. Bir şeyin yerini belirtmek, işaretlemek, nişan koymak.

NİKARBAZİN

Eşit miktarda 4, 4-dinitrokarbanilide ve 4, 6-dimetil-2-pirimidinol bileşiğinin karıştırılmasıyla oluşturulan, koksidiyoz tedavisinde kullanılan bir ilaç.

NEFROBLAST

Nefridyumu verecek olan embriyonik hücreler.

NÜMAYİŞKAR

Gösteri ile, gösteriş ile ilgisi olan.

NİMETŞİNAS

Değerbilir.

NÖROPLAZMA

Sinir hücresinin sitoplâzması. Sinir gözesi sitoplâzması.

NEARTROZİS

Psödoartrozis.

NAMÜTENAHİ

Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde.

NEŞREDİLME

Yayımlanma.

NÜKLEOLEMA

Çekirdek zarı.

NİKAHLILIK

Nikâhlı olma durumu veya biçimi.

NİFAKÇILIK

Arabozanlık.