NÖ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, toplam 143 adet kelime bulunmaktadır. nö ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu nö ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde nö olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

NÖROENDOKRİNOLOJİ

16 harfli kelimeler

NÖROFİBROMATOZİS, NÖROŞİSTOSOMOZİS

15 harfli kelimeler

NÖROFARMAKOLOJİ, NÖROFİBROSARKOM, NÖROTRANSMİTTER

14 harfli kelimeler

NÖROŞİRÜRJİYEN, NÖRODERMATİTİS, NÖRODİYAGNOZİS, NÖROFİLAMANLAR, NÖROTRANSMİTER

13 harfli kelimeler

NÖTRLEŞTİRMEK, NÖROARTROPATİ, NÖROEPİTELYOM, NÖROEPİTELYUM, NÖROFİZYOLOJİ, NÖROFİBRİLLER, NÖROHORMONLAR, NÖROMEDİYATÖR, NÖROMİYELİTİS, NÖROMODÜLATÖR, NÖROREGÜLATÖR, NÖROSEKRESYON, NÖROTÜPÇÜKLER, NÖTRALİZASYON

12 harfli kelimeler

NÖROŞİRÜRJİK, NÖTRLEŞTİRME, NÖROBİYOLOJİ, NÖROBLASTOMA, NÖROENDOKRİN, NÖROFİLAMENT, NÖROSEKRETÖR, NÖROVASKULAR

11 harfli kelimeler

NÖBETLEŞMEK, NÖROŞİRÜRJİ, NÖMENKLATÜR, NÖRAMİNİDAZ, NÖROBLASTOM, NÖROHİPOFİZ, NÖROHUMORAL, NÖROİKTİSAT, NÖROKRANYUM, NÖROLESİTİN, NÖROPARALİZ, NÖROSTEROİT, NÖROTEMEZİS, NÖROTROPİZM

10 harfli kelimeler

NÖBETÇİLİK, NÖBETLEŞME, NÖTRLEŞMEK, NÖRİLASYON, NÖROFİBROM, NÖROGLİYAL, NÖROLEPTİK, NÖRONAFAJİ, NÖROPEPTİT, NÖROPLAZMA, NÖROPODYUM, NÖROPRAKSİ, NÖROSARKOM, NÖROTENSİN, NÖROTOKSİN, NÖROTRAVMA, NÖRULASYON, NÖTROFİLİK

9 harfli kelimeler

NÖBETLEŞE, NÖROLOJİK, NÖTRLEMEK, NÖTRLEŞME, NÖKSETMEK, NÖRAPOFİZ, NÖREKTOMİ, NÖROAKSON, NÖROBLAST, NÖROFİZİN, NÖROGENEZ, NÖROGLİOM, NÖROLEMMA, NÖROLÖKİN, NÖRONİTİS, NÖROSİTOM, NÖTRALİZM, NÖTROFİLİ, NÖTROPENİ, NÖYHDEDAN

8 harfli kelimeler

NÖROLOJİ, NÖTRLEME, NÖGÖRMEK, NÖĞRİYON, NÖĞURMEK, NÖĞÜRMEK, NÖROKRİN, NÖROMAST, NÖROPATİ, NÖRORAFİ, NÖROTOMİ, NÖTROFİL

7 harfli kelimeler

NÖBETÇİ, NÖROLOG, NÖROTİK, NÖTRLÜK, NÖBETCİ, NÖĞÜMEK, NÖPİYON, NÖREKEN, NÖRİLOM, NÖRİTİS, NÖRİYON, NÖRMELİ, NÖROLİZ, NÖROMER, NÖRONUM, NÖROPİL, NÖROPOR, NÖROSİN, NÖROSİT, NÖROSÖL, NÖRÜMEK, NÖRÜYON, NÖTRİNO

6 harfli kelimeler

NÖTRON, NÖRMEK, NÖRYON, NÖSTON, NÖYGÜN, NÖYHDE

5 harfli kelimeler

NÖBET, NÖRON, NÖGER, NÖĞÜT, NÖKER, NÖNNÜ, NÖREK, NÖREN, NÖROM, NÖRÜN, NÖTÜR, NÖYLE, NÖYÜT

4 harfli kelimeler

NÖTR

3 harfli kelimeler

NÖF, NÖM

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Çeşit : Birinci nö gumaş.

NÖROTRANSMİTER

Bir uyarıya cevap olarak sinapslarda, presinaptik akson ucundan salınarak postsinaptik nöron veya kas hücresinin yüzeyindeki özgül almaçlar aracılığında iletinin bir uçtan diğerine geçişini sağlayan ve sonuçta bu hücreleri uyaran veya baskılayan asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, glutamat, nitrik oksit, histamin ve benzerleri kimyasal maddelerin ortak adı.

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

NÖROFİBROSARKOM

Schwann hücrelerinden köken alan bir kötücül tümör. Fibrosarkom'a çok benzer ve ayırımını yapmak için sinirle olan bağlantısını ortaya koymak gerekir.

NÖROŞİRÜRJİYEN

Beyin cerrahı.

NÖROARTROPATİ

Merkezi veya periferal sinir sistemindeki patolojik değişimlerden kaynaklanan eklem hastalığı.

NÖRODİYAGNOZİS

Sinir hastalıkları tanısı.

NÖROTRANSMİTTER

Nöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

NÖROENDOKRİNOLOJİ

Sinir sistemiyle iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.

NÖROFARMAKOLOJİ

İlaçların sinir sistemi üzerine olan etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

NÖROEPİTELYOM

Gözün retinasında ve beyinde farklılaşmamış nöropeitelyal almaç hücrelerinden köken alan kötücül tümör, medulloepitelyom, nörositom.

NÖRODERMATİTİS

Hayvanlarda sinir bozukluğundan kaynaklanan, kendilerinin oluşturduğu tırmalama, ısırma veya yalama gibi fiziksel darbe veya tahriş sonucu oluşan egzama benzeri deri yangısı.

NÖROFİLAMANLAR

Ara iplikçikler.

NÖROEPİTELYUM

Organizmanın belirli bölgelerinde örtü epitelinin hücreleri arasında, özelleşmiş hücre grubunu içeren ve uyarıları alacak biçimde farklılaşan sinirsel epitel. Embriyoda merkezi sinir sistemini oluşturacak olan ektoderm tabakasına da bu ad verilir.

NÖTRLEŞTİRMEK

Nötr duruma gelmesini sağlamak.

  -   -   -  

Anlamında NÖ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NÖ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÖTERYUM

Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D).

MÜNAVEBELİ

Nöbetleşe.

ÇALIŞTIRICI

Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi, antrenör, koç (II).

MÜNAVEBE

Nöbetleşme, keşikleme.

NOKTA

Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer.

BABALI

Babası olan. Zaman zaman sinir nöbeti geçiren.

DÖNENCELİ

Nöbetleşe.

HUMMA

Ateşli hastalık. Sıtma nöbeti.

GEHGEH

"Nöbetli bir hastalığa yakalanmak" anlamında kullanılan gehgeh tutmak deyiminde geçen bir söz.

BOĞMACA

Genellikle çocuklarda öksürük nöbetleriyle kendisini gösteren bulaşıcı bir hastalık.

EVÇ

En yüce yer. Günöte. Yeröte.

NÖBETÇİ

Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse.

NÖBETÇİLİK

Nöbetçi olma durumu.

DİDEBAN

Gümrük kolcusu. Gözcü, bekçi, nöbetçi.

AKSE

Hastalık nöbeti, kriz.

HAVALE

Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme. Genellikle çocuklarda görülen, ateşli veya ateşsiz olan çırpınma nöbetleri. Bir arsayı çevirmek, kapamak için çekilen perde veya duvar. Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para. Postane, banka vb. aracılığıyla para gönderildiğinde gönderenle alacak olanın adları ve para miktarı yazılı kâğıt, havale kâğıdı, havalename. Yüksek ve büyük bir görünüşü olma.

NEPTÜNYUM

Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np).

İCAPÇI

Nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

ETKİSİZ

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük