MUZCULGİLLER Nedir?

MUZCULGİLLER kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi u , üçüncü harfi z , dördüncü harfi c , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi g , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MUZCULGİLLER anlamı

Kuşlar (Aves) sınıfının, guguksular (Cuculiformes) takımının, guguk kuşları (Cuculi) alt takımından, gagaları kuvvetli ve kenarları dişli, Afrika'da yaşayan, Afrika muzculu (Turacus fischeri), Kap muzculu (Musophaga violacea) türleri iyi bilinen bir familya. (Musophagidae),iyi bilinen türleridir.

MUZCULGİLLER hakkında bilgiler

MUZCULGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük