Sonu MUSA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "musa" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu musa ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında musa olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde musa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

HAZRETİMUSA

9 harfli kelimeler

MOLLAMUSA, YAĞCIMUSA

8 harfli kelimeler

ARIKMUSA, EMİRMUSA, HACIMUSA, KARAMUSA, ŞEYHMUSA, UZUNMUSA

7 harfli kelimeler

GÖKMUSA, KIZMUSA

4 harfli kelimeler

MUSA

Bazı kelimelerin anlamları

MUSA

Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

MOLLAMUSA

Uşak şehrinde, Güre bucağına bağlı bir yer.

ARIKMUSA

Ordu şehri, Mesudiye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

UZUNMUSA

Ordu ilinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

YAĞCIMUSA

Tokat ilinde, Artova belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

EMİRMUSA

Samsun kenti, Asarcık belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

GÖKMUSA

Balıkesir şehri, Ilıca bucağına bağlı bir bölge. Kilis kenti, Musabeyli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KIZMUSA

Erzurum kenti, Hınıs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KARAMUSA

Burdur şehri, Tefenni ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Çankırı ilinde, Şabanözü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Diyarbakır şehri, Çermik belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Zonguldak şehri, Çaycuma belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HACIMUSA

Ankara şehri, Yenimehmetli bucağına bağlı bir bölge. Çorum şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Manisa şehrinde, Saruhanlı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Zonguldak şehri, Gökçebey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HAZRETİMUSA

Hazreti Musa.

ŞEYHMUSA

Giresun şehri, Bulancak belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında MUSA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MUSA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TEBELLEŞ

İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan.

MUSAHHİHLİK

Musahhih olma durumu. Düzelticilik.

ARIZ

Sonradan ortaya çıkan. Bulaşmış, musallat olmuş.

TASALLUT

Musallat olma, saldırma. Sarkıntılık.

KAMUSALLAŞMA

Kamusallaşmak işi.

RESİMLİ

İçinde resimler bulunan, musavver.

ARDILMAK

Birisinin sırtına asılmak. Sataşmak, çatmak. Musallat olmak, asılmak, takılmak.

DÜZELTİCİLİK

Düzelticinin yaptığı iş, musahhihlik.

MUSAHİPLİK

Musahibin yaptığı iş. Yol kardeşliği.

SATAŞMAK

Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak. Sarkıntılık etmek.

KIŞLATMAK

Kışı bir yerde geçirtmek. Musallat etmek.

DÜZELTİCİ

Basılmak üzere dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltmen, musahhih.

YAHUDİ

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

MUZ

Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum). Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi.

LEKELEME

Lekelemek işi. Namusa dokunur bir suç yükleme, iftira etme.

LEKELEMEK

Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak. Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek.

ONAYLI

Onaylanmış olan, tasdik edilmiş, musaddak.

TEVRAT

Hz. Musa'ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd-i Atik.

SANATLI

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, musanna.

ALKARISI

Lohusalara musallat olarak onları boğduğuna inanılan görüntü, çarşamba karısı.