MUSA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "musa" olan, toplam 46 adet kelime bulunmaktadır. musa ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu musa ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde musa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

MUSABEYLİBOĞAZI

14 harfli kelimeler

MUSALARYENİKÖY

12 harfli kelimeler

MUSADANIŞMAN

11 harfli kelimeler

MUSAHHİHLİK, MUSASOFULAR

10 harfli kelimeler

MUSAHİPLİK, MUSAHACILI, MUSAPINARI

9 harfli kelimeler

MUSABEYLİ, MUSANDIRA, MUSANDERE

8 harfli kelimeler

MUSADDAK, MUSAHABE, MUSAHHİH, MUSALLAT, MUSANNİF, MUSAVVER, MUSABABA, MUSACALI, MUSADAĞI, MUSADDIK, MUSAHOCA, MUSAKOLU, MUSALLAR, MUSAMAHA, MUSAMMAT, MUSAŞEYH, MUSAUSTA

7 harfli kelimeler

MUSAFFA, MUSAHİP, MUSAKKA, MUSALLA, MUSALLİ, MUSANNA, MUSAAĞA, MUSABEY, MUSAFAT, MUSAFİR, MUSAKÖY, MUSALAR, MUSAÖZÜ

6 harfli kelimeler

MUSACA, MUSALI

5 harfli kelimeler

MUSAP, MUSAF

4 harfli kelimeler

MUSA

Bazı kelimelerin anlamları

MUSA

Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

MUSADANIŞMAN

Erzurum şehrinde, Aşkale belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MUSASOFULAR

Bolu ili, Seben belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MUSAHHİH

Düzeltici.

MUSAPINARI

Tokat ili, Niksar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MUSALARYENİKÖY

Manisa şehri, Turgutlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

MUSABEYLİBOĞAZI

Yozgat şehri, Musabeyli bucağına bağlı bir yer.

MUSANDIRA

Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük. Mutfakta yüksek ve geniş raf.

MUSABEYLİ

Kilis iline bağlı ilçelerden biri.

MUSAHİPLİK

Musahibin yaptığı iş. Yol kardeşliği.

MUSALLAT

Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen (kimse).

MUSAHHİHLİK

Musahhih olma durumu. Düzelticilik.

MUSAHACILI

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MUSADDAK

Onaylı.

MUSANDERE

Balkon ve merdiven korkuluğu.

MUSAHABE

Konuşma, görüşme, söyleşi.

  -   -   -  

Anlamında MUSA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MUSA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARIZ

Sonradan ortaya çıkan. Bulaşmış, musallat olmuş.

DÜZELTİCİLİK

Düzelticinin yaptığı iş, musahhihlik.

ONAYLI

Onaylanmış olan, tasdik edilmiş, musaddak.

SATAŞMAK

Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak. Sarkıntılık etmek.

LEKELEME

Lekelemek işi. Namusa dokunur bir suç yükleme, iftira etme.

KIŞLATMAK

Kışı bir yerde geçirtmek. Musallat etmek.

DÜZELTİCİ

Basılmak üzere dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltmen, musahhih.

TEVRAT

Hz. Musa'ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd-i Atik.

TEBELLEŞ

İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan.

MUZ

Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum). Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi.

KAMUSALLAŞMA

Kamusallaşmak işi.

YAPIŞMAK

Yapışkan bir maddeye bulanmış olan bir şey ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak. Başı çekeni çok yakından izlemek. İyice yaklaşmak, sokulup değmek. Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak. Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak. Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak. Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak.

TASALLUT

Musallat olma, saldırma. Sarkıntılık.

RESİMLİ

İçinde resimler bulunan, musavver.

LEKELEMEK

Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak. Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek.

ALKARISI

Lohusalara musallat olarak onları boğduğuna inanılan görüntü, çarşamba karısı.

YAPINTILI

Yapıntı niteliğinde olan, musanna.

YAHUDİ

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

SANATLI

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, musanna.

ARDILMAK

Birisinin sırtına asılmak. Sataşmak, çatmak. Musallat olmak, asılmak, takılmak.