MULTİMİLYARDER Nedir?

MULTİMİLYARDER kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi u , üçüncü harfi l , dördüncü harfi t , beşinci harfi i , altıncı harfi m , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi r , onikinci harfi d , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MULTİMİLYARDER anlamı

Çok zengin kimse.

MULTİMİLYARDER hakkında bilgiler

MULTİMİLYARDER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük