MUAHEDENAME Nedir?

MUAHEDENAME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi u , üçüncü harfi a , dördüncü harfi h , beşinci harfi e , altıncı harfi d , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MUAHEDENAME anlamı

Antlaşma metni.

MUAHEDENAME hakkında bilgiler

MUAHEDENAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük