MORFİNLENME Nedir?

MORFİNLENME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi o , üçüncü harfi r , dördüncü harfi f , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MORFİNLENME anlamı

Morfinlenmek işi.

MORFİNLENME hakkında bilgiler

MORFİNLENME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük