MODİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "modi" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. modi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu modi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde modi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

MODİFİKASYON, MODİFİCATİON

9 harfli kelimeler

MODİYOLUS

8 harfli kelimeler

MODİSTRA

6 harfli kelimeler

MODİFY

4 harfli kelimeler

MODİ

Bazı kelimelerin anlamları

MODİ

İçinde ocak, tandır, mutfak bulunan küçük yapı.

MODİFİKASYON

Değişke.

MODİFİCATİON

Çalgıların genel görünümlerinin veya bazı parçalarının kişiye özel olarak değiştirilmesi.

MODİFY

Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme.

MODİSTRA

Kadın terzi.

MODİYOLUS

Küçük ölçek, kilecik. Koklea.

  -   -   -  

Anlamında MODİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MODİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANİZOGAMET

Eş olmayan gamet. Dış görünüşü birbirine benzemeyen erkek ve dişi gametler. Biçim ve büyüklüğü farklı olan Plasmodium ve Eimeria türlerinin makro ve mikrogametleri.

İZOLAYT

Yapısında magnezyum klorür, alkalileştirici olarak sodyum sitratla sodyum asetat içeren ve dehidratasyonun tedavisinde kullanılan modifiye ringer çözeltisi.

GONOPODYUM

Lebistesgiller'in (Poecilidae) erkeklerinde olduğu gibi, anal yüzgecin değişimiyle oluşmuş çiftleşme organı. Böceklerde, kırkayak ve çıyanlarda erkeğin klasperi. Poeciliidae, Horaichthyidae and Embiotocidae gibi balık ailelerinde dişilere sperm aktarma için kullanılan ve erkek bireylerin anüs yüzgecinin ön tarafında yer alan bir ışının modifikasyonuyla oluşmuş üreme organı.

GİEMSABOYASI

Azur II, eozin, gliserin ve metanol içeren kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerinin belirlenmesinde kullanılan, Plasmodium, Trypanosoma, Chlamidia gibi etkenlerin pembe-mor renkte reaksiyon verdiği bir boya çözeltisi.

KELVİN

SI birimlerinde ısıldevingen sıcaklık birimi. (Suyun üçlü noktadaki (yani suyun gaz, sıvı ve katı durumlarının dengede olduğu noktadaki) ısıldevingen sıcaklığının 1/273,16'sına eşittir. Kelvin birimleriyle santigradın aralıkları birbirine eşittir. Santigradla belirtilen bir sıcaklık, kelvin eksi 273,15°C'ye eşittir. 1967'den önce kullanılan "Kelvin derecesi"nin yerine geçmiştir). Mutlak ısı olarak tanımlanan, "K" simgesiyle gösterilen ve termodinamik ısı karşılığı SI birimi cinsinden 1/27. 15'e eşit olan ısı veya derece.

KAMİLOFİN

Belirli almaçları etkilemeden doğrudan düz kaslarda gevşeme sağlayan ve antispazmodik amaçla kullanılan ilaç.

ANJİYOSKOP

Kan damarlarını, özellikle kılcal damarları incelemede kullanılan endoskop, modifiye edilmiş bir mikroskop.

KAÇARLIK

Özdeciklerarası kuvvetlere göre değişip logaritması kimyasal gerilimi veren, gaz basıncının daha geneli bir ısıldevimbilim niceliği. Bir gazın genişleme, bir özdek ya da bileşiğin ise bulunduğu evreden uzaklaşma eğilimini gösteren, gerçek gazlarda basınç yerine kullanılan termodinamik bir izlev.

DEĞİŞKE

Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

KİNET

Plasmodium, Babesia ve Theileria cinsi protozoonlarda vektörlerin (sivrisinek, kene) bağırsağını terk edebilen hareketli evrelere (zigot) verilen ad. Plasmodium'larda küre biçimindeki zigot uzar ve ookinet adlı silindirik yapı hâlini alır. Birbirine geçirilmiş iki teneke. (Aksaray Niğde).

HİPNOZOİT

Kimi Plasmodium türlerinde hareketsiz (dormant) alyuvar dışı formlar. Konak hücresi içerisinde (karaciğer) bulunan uzun bir inaktivasyon evresinden sonra yeniden üremeye başlayan evreler (sporozoitler, malarya merezoitleri), dormozoit.

ASİTES

Karna su dolması, karında sıvı toplanması durumu. Karın boşluğunda seröz, berrak ve açık renkte, transudat veya modifiye transuadat niteliğinde sıvı toplanması. Portal hipertansiyon, karaciğer sirozu, kalp yetmezliği, karın zarı sıvısının emiliminin azalması, engellenmesi veya fazla miktarda salgılanması sonucu biçimlenir, hidroperitoneum, hidrops asites, Halk dilinde yağ üzülü.

ENTALPİ

Bir dizgenin içerkesiyle basınç-oylum çarpımının toplamından oluşan ve değişimi, durgan basınçta dizgenin aldığı ya da verdiği ısıyı gösteren termodinamik durum izlevi. Bir sistemin iç enerjisi ile basınç-hacim çarpımının toplamı. Entalpi (H), H=U+PV bağıntısı ile verilir ki burada; U, iç enerjiyi; P, basıncı; V ise hacmi gösterir. Bir sistemin ısı içeriği, H.

ÇIYANLAR

Myriapoda üst sınıfında bulunan her vücut segmentinde bir çift ayağı bulunan, 15-173 çift ayağa sahip, ilk vücut segmentindeki ayaklar zehir bezlerine sahip pençeler biçiminde modifiye olmuş, ısırıklarıyla sinekleri ve küçük memelileri felç eden ve öldüren, Scolopendra cinsine bağlı türleri insanlar da oldukça acı veren ısırıklara neden olan uzun eklem bacaklılar, Chilopoda.

ISILKİMYA

Kimyasal tepkimelerin ısılarını araştıran bilim dalı. Termodinamiğin, kimyasal tepkimelerde açığa çıkan ya da soğurulan ısılerke ile başka koşullar, özellikler arasındaki ilişkiyi inceleyen dalı.

İŞ

Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma. Bir değer yaratan emek. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev. Sanayi, ticaret, tarım, maliye ve benzerleri alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. Kamu yararına yapılan işler. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. Ticari anlaşma, alışveriş. Herhangi bir maksatla kurulan düzen. Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz. Yapılan şey, davranış. Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey. Emek, işçilik, ustalık. İşlem. Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış. Yetenek. Etene, son. İç. İş. İş, durum, hâl. Eş. İç, ara. İş, husus, fiil, davranış, çalışma. Bir bilgisayarda uygulanmak üzere bir ya da birçok görevden oluşacak biçimde tanımlanmış bilgi işlem öbeği. Beden ya da kafa gücüyle yapılan şey. Çalışma, emek. Yapılacak ya da yapılan şey, uğraşı, görev. Meslek. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir. amel. (work) Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek. (business, activity) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler. (profession) Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. (job) Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev. Mekanikte, bir noktaya etkiyen kuvvetin büyüklüğü, noktanın aldığı yolun uzunluğu ve kuvvet yönü ile yol doğrultusu arasında kalan açının kosinüsü çarpımlarıyla belirlenen erke. Termodinamikte, bir dizgeyle çevresi arasında, ısı türü dışında oylumsal, elektriksel, yüzeysel her tür erke alışverişinin ortak adı. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. Verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna verilen ad. Eş, arkadaş. Denk, benzer. Hal, durum, vaziyet.

KOMOT

Komodin.

EKSFLAGELLASYON

Plasmodium veya ilişkili cinslerde kısa sürede mikrogametositten mikrogametlerin oluşumu.

HAEMOSPORİNA

Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgalıların kanında şizogoni, kan emen omurgasızların sindirim sisteminde sporogoni evrelerini geçiren, sijinin görülmediği, mikrogamont ve makrogametin bağımsız olarak geliştiği, konoidi bulunmayan, mikrogamonttan 8 kamçılı mikrogametlerin geliştiği, hareketli zigotların (ookinet) oluştuğu, Haemoproteus, Hepatocystis, Leucocytozoon ve Plasmodium cinslerini içeren dolaylı gelişen paraziter protozoon takımı.

KOKLEA

Salyangoz, sümüklü böcek, helezonsu kıvrım. İç kulağın bir bölümünü oluşturan ve vestibulumun devamı olan kemik labirintli salyangoz biçimindeki kanal, modiyolus.