MİYA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "miya" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. miya ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu miya ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde miya olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

MİYANESULTAN

11 harfli kelimeler

MİYAVLATMAK

10 harfli kelimeler

MİYAVLAMAK, MİYAVLATMA

9 harfli kelimeler

MİYAVLAMA, MİYASTENİ, MİYATROFİ

8 harfli kelimeler

MİYANGEÇ

7 harfli kelimeler

MİYASMA, MİYALJİ, MİYASIL, MİYAZİS

6 harfli kelimeler

MİYANE, MİYASE

5 harfli kelimeler

MİYAR, MİYAV, MİYAZ, MİYAD, MİYAN

4 harfli kelimeler

MİYA

Bazı kelimelerin anlamları

MİYA

Tembel. Sirke ve benzerleri ekşi şeylerde olan küçük sinekler.

MİYALJİ

Belli başlı bir bozukluk görülmeksizin duyulan kas ağrısı. Kas ağrısı.

MİYAR

Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü. Ölçüt, ölçü. Ayıraç.

MİYASIL

Bir çeşit üzüm. Bir deri hastalığı, mayasıl. Basur.

MİYAVLATMA

Miyavlatmak işi.

MİYATROFİ

Kas atrofisi.

MİYAZİS

Sinek larvalarının insan ve hayvanların vücudunda oluşturduğu enfestasyon. Bunlardan kimileri insan ve hayvanlarda zorunlu bir yaşam siklusuna sahiptir (Hypoderma, Dermatobia hominis). Yumurtalar hem açık yaralara, buruna, kulağa, kafa derisine hem de normal deriye bırakılabilir.

MİYAVLAMA

Miyavlamak işi.

MİYASTENİ

Yangı, distrofi veya merkezi veya çevresel sinirlerde herhangi bir patolojik değişim bulunmaksızın, iskelet kaslarının geçici ve geriye dönüşümlü zayıflığı. Hipokalsemi, hipoglisemi, hipofosfotemi ve kimi bitkisel zehirlenmeler evcil hayvanlardaki miyasteni örnekleridir.

MİYANE

Yeniçeri örgütünde cemaattan küçük ve bölükten büyük olan bir birliğin adı. Bir tür top.

MİYASMA

Salgın hastalıklara yol açtığına inanılan etken.

MİYAVLATMAK

Kediyi bağırtmak. Birini çok yalvartmak.

MİYANESULTAN

Çorum şehrinde, Alaca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MİYASE

Yarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç.

MİYANGEÇ

Kılavuz, önderlik eden.

MİYAVLAMAK

Kedi “miyav” diye ses çıkarmak.

  -   -   -  

Anlamında MİYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MAVIKLAMAK

Yaşlanmak. Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Köpek can acısıyla bağırmak.

CYCLORRHAPHA

Küçük veya orta boyda, kısa üç segmentli bir antene sahip, son anten segmentinde arista adı verilen tüy benzeri bir organeli bulunan, maksiller palpleri küçük, çapraz damarlı kanatlara sahip, hem erkek hem de dişileri hayvanlarda parazitlenen, ancak grubun birçok üyesi parazit olmayan, rudimenter veya emici ağız organelleri bulunan sinek alt takımı. Kimi türler ise larva dönemlerinde zorunlu parazit olup insan ve hayvanlarda zorunlu miyazis etkenidirler.

MAVLAMAH

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak.

MIRNAV

Miyavlama sesi.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

ASCARİDOİDEA

Nematodların Ascarididae ve Heterakidae ailelerinin içeren ağzının etrafında belirgin üç çift dudağın bulunmasıyla ayırt edilen polimiyaryan nematodların üst ailesi.

AMİYANELİK

Amiyane olma durumu.

MAVLATMAK

Kediyi miyavlatmak, miyav miyav dedirtmek.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

MAVLAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Kedi, bağırmak. Kedi miyavlamak.

MAVILAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak.

HELOPHİLUS

Syrphidae ailesinde bulunan "sıçan kuyruklu" larvaları burun ve bağırsak miyazisine neden olabilen sinek cinsi.

CHRYSOMYİA

Afrika, Avustralya ve Asya'nın belirli bölgelerinde bulunan, yumurtalarını yaralara bırakarak deri miyazisine neden olan Calliphoridae ailesinden sinekler.

HYPODERMATİDAE

Sığır ve keçilerde zorunlu deri miyazisine neden olan Hypoderma ve Przhevalskiana cinslerine bağlı türleri içine alan sinek ailesi.

FANNİA

Muscidae ailesinde bulunan insanlarda bağırsak ve üreme organlarında miyazise neden olan, kimi sınıflandırma sistemlerinde Anthomyiidae ailesine ait olduğu belirtilen sinek cinsi.

HİPODERMOZİS

Konak dokularında göç eden Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum larvalarının sığırlarda neden olduğu deri miyazisi, nokra, okra, imiç, Halk dilinde hokra.

DERMATOMİYAZİS

Miyazis linearis.

ÇIHMAK

Çıkmak. Çıkmak, başlamak; gazan gaynamiya çıhmadi.

DERMAMİYAZİS

Miyazis linearis.

BAYAĞI

Aşağılık, pespaye. Gerçekten. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Basit, adi, amiyane, banal. Oldukça, epey.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük