MİTİNGCİLİK Nedir?

MİTİNGCİLİK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi i , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi g , yedinci harfi c , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MİTİNGCİLİK anlamı

Mitingcinin yaptığı iş.

MİTİNGCİLİK hakkında bilgiler

MİTİNGCİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük