MİNNETSİZCE Nedir?

MİNNETSİZCE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi n , beşinci harfi e , altıncı harfi t , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi c , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MİNNETSİZCE anlamı

Minnetsiz bir biçimde.

MİNNETSİZCE hakkında bilgiler

MİNNETSİZCE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük