MİMİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mimi" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. mimi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mimi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mimi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİMİ

Hala.

SAMİMİ

İçten (duygu vb.). İçli dışlı, senli benli olarak. Candan, açık yüreklilikle davranan.

  -   -   -  

Anlamında MİMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

KADİFELEŞMEK

Yumuşamak, samimi olmak, içtenleşmek.

İÇTENSİZLİK

İçten olmama durumu, samimiyetsizlik.

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. Timüs. İçten, candan, samimi.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

İÇTENLİKLİ

İçten, samimi.

PLEYBEK

Önceden kaydedilmiş bir şarkı çalınırken, seslendirmeye uygun olarak çeşitli mimik ve hareketlerle o anda söylüyormuş gibi yapılması.

İÇTENLİKLE

Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak, temiz yürekle, içten bir biçimde, açık açık, samimiyetle, halisane.

SAMİMİYET

İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENLİK

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

LİBRETTO

Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

LAUBALİ

Saygısız, çekinmesi olmayan. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce. Senli benli, teklifsiz.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

İFADE

Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.