Sonu MİMİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mimi" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mimi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mimi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mimi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİMİ

Hala.

SAMİMİ

İçten (duygu vb.). İçli dışlı, senli benli olarak. Candan, açık yüreklilikle davranan.

  -   -   -  

Anlamında MİMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENLİKLE

Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak, temiz yürekle, içten bir biçimde, açık açık, samimiyetle, halisane.

KADİFELEŞMEK

Yumuşamak, samimi olmak, içtenleşmek.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

SAMİMİYET

İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

LİBRETTO

Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.

İÇTENSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

İÇTENLİK

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

İFADE

Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. Timüs. İçten, candan, samimi.

PLEYBEK

Önceden kaydedilmiş bir şarkı çalınırken, seslendirmeye uygun olarak çeşitli mimik ve hareketlerle o anda söylüyormuş gibi yapılması.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

İÇTENLİKLİ

İçten, samimi.

İÇTENSİZLİK

İçten olmama durumu, samimiyetsizlik.

LAUBALİ

Saygısız, çekinmesi olmayan. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce. Senli benli, teklifsiz.