MİMİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "mimi" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. mimi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu mimi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde mimi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MİMİZLEMEK

7 harfli kelimeler

MİMİKRİ, MİMİLİK, MİMİLOZ

6 harfli kelimeler

MİMİLO

5 harfli kelimeler

MİMİK, MİMİL, MİMİS, MİMİŞ, MİMİT

4 harfli kelimeler

MİMİ

Bazı kelimelerin anlamları

MİMİ

Hala.

MİMİZLEMEK

Ucu sivri birşeyle dürtmek.

MİMİKRİ

Bir türün, yapı, ses, habitat ve renk bakımından başka bir türe benzemesi ve böylece kendini düşmanlarından koruması.

MİMİLO

Tavuk ve horozların ibiği.

MİMİS

Sivilce. Küçük sivilce.

MİMİŞ

Uyku.

MİMİL

Sivilce.

MİMİLOZ

Yolsuz birleşmelere aracılık eden.

MİMİT

Sivilce. Bilye oyununda, kaleden aynı uzaklıktaki oyuna başlama yeri.

MİMİLİK

Karabatak yavrusu.

MİMİK

Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler.

  -   -   -  

Anlamında MİMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

İÇTENSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

LİBRETTO

Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.

İFADE

Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.

İÇTENSİZLİK

İçten olmama durumu, samimiyetsizlik.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

PLEYBEK

Önceden kaydedilmiş bir şarkı çalınırken, seslendirmeye uygun olarak çeşitli mimik ve hareketlerle o anda söylüyormuş gibi yapılması.

İÇTENLİKLE

Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak, temiz yürekle, içten bir biçimde, açık açık, samimiyetle, halisane.

KADİFELEŞMEK

Yumuşamak, samimi olmak, içtenleşmek.

SAMİMİYET

İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. Timüs. İçten, candan, samimi.

İÇTENLİKLİ

İçten, samimi.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

LAUBALİ

Saygısız, çekinmesi olmayan. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce. Senli benli, teklifsiz.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTENLİK

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.