MİM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "mim" olan, toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. mim ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu mim ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde mim olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MİMARSİNAN, MİMİZLEMEK

9 harfli kelimeler

MİMARBAŞI, MİMARİSİZ, MİMLENMEK

8 harfli kelimeler

MİMARLIK, MİMLEMEK, MİMLENME, MİMODRAM

7 harfli kelimeler

MİMLEME, MİMESİS, MİMİKRİ, MİMİLİK, MİMİLOZ, MİMOZİN

6 harfli kelimeler

MİMARİ, MİMOZA, MİMBAR, MİMBER, MİMDİK, MİMİLO

5 harfli kelimeler

MİMAR, MİMİK, MİMLİ, MİMİL, MİMİS, MİMİŞ, MİMİT, MİMOS

Bazı kelimelerin anlamları

MİM

Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı. Bu türü gerçekleştiren sanatçı. Eski Yunan ve Roma'da yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü. Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü. Biten bir yazının altına konulan işaret.

MİMİZLEMEK

Ucu sivri birşeyle dürtmek.

MİMESİS

Benzetme, öykünme. Platon bu terimi sözlük anlamıyla kullanmış, Aristoteles dram sanatı konusunda bu terimi yeniden yaratma ve yansılama anlamında yorumlamıştır. Tiyatro sanatının temel ilkelerinden biridir. Sözlük anlamıyla öykünme (taklit). Platon (Eflatun) ile Aristoteles'in kullandıkları bir terimdir. Eflatun "Devlet" adlı yapıtında bu sözcüğü daha çok genel anlamda, yani "öykünme" anlamında kullanılır.

MİMARSİNAN

İstanbul şehri, Büyükçekmece belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kayseri kenti, Melikgazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MİMARLIK

Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari.

MİMLEME

Mimlemek işi.

MİMİKRİ

Bir türün, yapı, ses, habitat ve renk bakımından başka bir türe benzemesi ve böylece kendini düşmanlarından koruması.

MİMİLOZ

Yolsuz birleşmelere aracılık eden.

MİMLENMEK

Mimleme işine konu olmak.

MİMARBAŞI

Osmanlı sarayında, resmî yapıların onarım ve yapım işleriyle uğraşan mimarların başı.

MİMLENME

Mimlenmek işi.

MİMİLİK

Karabatak yavrusu.

MİMODRAM

Üst düzeyde sanatçılığı gösteren sözsüz oyun. Sözsüz gösteri. Yüksek sanatçılığı gösteren sözsüz oyun.

MİMOZİN

Mimoza ailesindeki bitkilerde bulunan zehirli bir amino asit. Atlar zehirlenmeye en duyarlı hayvan türüdür.

MİMARİSİZ

Mimarlığa uygun olarak yapılmayan (kaba yapı).

MİMLEMEK

Birini, hoşa gitmeyen veya iyi olmayan bir davranışı dolayısıyla hakkında iyi düşünülmeyenler arasına koymak.

  -   -   -  

Anlamında MİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DESİNATÖR

Mesleği desen yapmak olan kimse. Endüstri, mimarlık vb.nde desen yapan kimse.

GENELLEMEK

Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek, belirlemek karşıtı.

AYDINGER

Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt.

ALÇI

Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

DÖNÜM

Dönme işi. Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü. Gidip gelme ile yapılmış olan bir işin her seferi. 1000 m² 'lik bir alan ölçüsü. Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

BAROK

MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı.

DEKORATÖRLÜK

İç mimarlık.

GENELLEME

Genellemek işi. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram. Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim.

FON

Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. Bir kumaşın alt dokusu. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.

DEKORATÖR

Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı. Bir alanı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse. İç mimar.

GENELGE

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

ÇEVRELİK

Marangozlukta, mimarlıkta ve dülgerlikte kullanılan bütün kenar parçaları.

GENELLEŞTİRME

Genel duruma getirme. Tek tek veya özel durumlardan genel bir yasanın, önermenin çıkarılması, tamim.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

BAŞTABAN

Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişlerin oluşturduğu bölüm.

BÜTÜNLER

Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen, mütemmim.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

ESKİZ

Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılmış olan ön çalışma, taslak.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük