MİLLETTAŞ Nedir?

MİLLETTAŞ kelimesi ilk harfi M ve son harfi Ş olan bir kelimedir. Başında m sonunda ş olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi t , yedinci harfi t , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş şeklindedir. Başı m sonu ş olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MİLLETTAŞ anlamı

Aynı milletten olanlardan her biri.

MİLLETTAŞ hakkında bilgiler

MİLLETTAŞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük