MİLLETLEŞME Nedir?

MİLLETLEŞME kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MİLLETLEŞME anlamı

Milletleşmek durumu.

MİLLETLEŞME hakkında bilgiler

MİLLETLEŞME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük