Sonu MİL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mil" olan, toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mil ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mil olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MÜTEHAMMİL, ŞEHİTKAMİL

9 harfli kelimeler

MÜTEKAMİL, VERAPAMİL

7 harfli kelimeler

TEYHMİL

6 harfli kelimeler

BİSMİL, TAHMİL, TEKMİL, TEŞMİL, FORMİL, HOZMİL, MAHMİL, MEHMİL, MİSMİL, MİZMİL, PROMİL, TEHMİL

5 harfli kelimeler

CEMİL, HAMİL, REMİL, ŞAMİL, BİMİL, CİMİL, ERMİL, HEMİL, HIMİL, İSMİL, KAMİL, MİMİL, SİMİL, TAMİL, ZEMİL

Bazı kelimelerin anlamları

MİL

Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi. Türlü işlerde kullanılmak için yapılmış olan ince ve uzun metal çubuk. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.

FORMİL

Formik asitten türeyen O=CH- grubu için kullanılan terim.

MİSMİL

Temiz, derli toplu. Eti yenilebilen, murdar olmayan (hayvan için). (hayvan için) Eti yenilebilir, murdar olmayan. Doğru dürüst, olması gerektiği gibi olan.

MAHMİL

Yemek konulan teldolap. Dolap. Kuyulardan su çekmeye yarayan dolap, kuyu dolabı.

TAHMİL

Yükleme.

MEHMİL

Tahtadan yapılmış tahıl ambarı. Dolap.

VERAPAMİL

Fenilalkilamin türevi kalsiyum antagonisti ilaç.

HOZMİL

Küçük taneli, irileşmemiş patates. Güzün kendiliğinden yere dökülen tohumdan, ilkbaharda çıkan bitki: Hozmil kabak.

BİSMİL

Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

TEŞMİL

Kapsamına alma, genişletme, yayma.

MİZMİL

Kızakla kayarken kullanılan değneğin ucundaki sivri demir.

ŞEHİTKAMİL

Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri.

TEKMİL

Tamamlama, bitirme. Tamamıyla. Eksiksiz. Tekmil haberi. Bütün, tüm.

TEYHMİL

Arapça kökenli tekmil: tekmil.

MÜTEKAMİL

Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin.

MÜTEHAMMİL

Dayanıklı.

  -   -   -  

Anlamında MİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANELE

Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

ALABALIKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, kemikli balıkların bir familyası.

ANANASGİLLER

Bir çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve örneği ananas olan bitki familyası.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

AKBABAGİLLER

Gündüz yırtıcıları alt takımının, kanatları geniş ve büyük olan, iyi uçan büyük kuşları içine alan bir familyası.

ANGSTRÖM

Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

AKINKAYASI

Kaya balığıgiller familyasından derin ve uzaklarda yaşayan ince, uzun bir tür balık.

ARILAR

Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası.

ARAMİCE

Sami dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış olan ölü bir dil. Bu dille yazılmış olan.

ALEMCİ

Camilerin kubbelerine, minarelerine alem yapan veya takan kimse.

ASİMİLE

"Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki asimile etmek birleşik fiilinde kullanılan bir söz.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

ALACABALIKÇIL

Balıkçılgiller familyasından, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides).

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

ASLANGİLLER

Kedi cinsinden olan bütün etoburları içine alan hayvan familyası.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

ACEMİLEŞME

Acemileşmek durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük