MİL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "mil" olan, toplam 115 adet kelime bulunmaktadır. mil ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu mil ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde mil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MİLLİYETPERVERLİK

16 harfli kelimeler

MİLİTANLAŞTIRMAK, MİLLETLERARASICI, MİLLİYETSEVERLİK, MİLLİLEŞTİRİLMEK

15 harfli kelimeler

MİLİTANLAŞTIRMA, MİLLETVEKİLLİĞİ, MİLLİLEŞTİRİLME

14 harfli kelimeler

MİLLETLERARASI, MİLLETSEVERLİK, MİLLİYETPERVER, MİLLİYETSİZLİK, MİLLİLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

MİLİTANLAŞMAK, MİLLİYETÇİLİK, MİLLİYETSEVER, MİLLETBAHÇESİ, MİLLİLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

MİLİTANLAŞMA, MİLLETVEKİLİ, MİLYARDERLİK, MİLİLİTRELİK, MİLİMETRELİK, MİLLENDİRMEK, MİLLETLEŞMEK

11 harfli kelimeler

MİLLETSEVER, MİLLİYETSİZ, MİLYARLARCA, MİLYONERLİK, MİLYONLARCA, MİLLETLEŞME, MİLLİLEŞMEK

10 harfli kelimeler

MİLİMETRİK, MİLİMİKRON, MİLİTANLIK, MİLİTARİST, MİLİTARİZM, MİLLİYETÇİ, MİLBEMİSİN, MİLLETBAŞI, MİLLİCİLİK, MİLLİLEŞME, MİLLİSARAY

9 harfli kelimeler

MİLİLİTRE, MİLİMETRE, MİLLENMEK, MİLLETTAŞ, MİLYARDER, MİLYARLIK, MİLYONLUK, MİLDİRCİN, MİLDİRÇİN

8 harfli kelimeler

MİLİGRAM, MİLLENME, MİLLETÇE, MİLLİYET, MİLYONER, MİLCİMEK, MİLENYUM, MİLİDERE, MİLLEMEG, MİLLEMEK, MİLLİLİK, MİLRİNON

7 harfli kelimeler

MİLDİYU, MİLİBAR, MİLİTAN, MİLÇEYH, MİLEMEK, MİLİMOL, MİLİREM, MİLİYER, MİLKİDE, MİLLİCİ

6 harfli kelimeler

MİLADİ, MİLFÖY, MİLLET, MİLYAR, MİLYON, MİLCAN, MİLCEK, MİLÇAN, MİLÇEK, MİLÇİK, MİLDİR, MİLENĞ, MİLİAR, MİLKÖY, MİLLAK, MİLLON, MİLSEN, MİLSİZ, MİLTAN, MİLYUM

5 harfli kelimeler

MİLAT, MİLEL, MİLİM, MİLİS, MİLLİ, MİLAK, MİLAS, MİLEK, MİLEN, MİLET, MİLEZ, MİLİF, MİLİG, MİLİK, MİLİZ, MİLON, MİLOS, MİLYA

4 harfli kelimeler

MİLA, MİLE

3 harfli kelimeler

MİL

Bazı kelimelerin anlamları

MİL

Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi. Türlü işlerde kullanılmak için yapılmış olan ince ve uzun metal çubuk. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.

MİLLİYETÇİLİK

Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.

MİLLETVEKİLLİĞİ

Milletvekilinin görevi, mebusluk, parlamenterlik.

MİLLİYETPERVERLİK

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

MİLİTANLAŞTIRMA

Militanlaştırmak işi.

MİLLİLEŞTİRİLME

Millileştirilmek işi.

MİLLETSEVERLİK

Milletsever olma durumu.

MİLLİYETSEVERLİK

Milliyetçi olma durumu, milliyetini benimseme durumu.

MİLLİYETSİZLİK

Milliyetsiz olma durumu.

MİLİTANLAŞTIRMAK

Militan durumuna getirmek.

MİLLİYETPERVER

Ulussever.

MİLLİLEŞTİRMEK

Milli bir nitelik vermek. Özel sektöre ait yerli ve yabancı firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak.

MİLİTANLAŞMAK

Militan olmak, militan durumuna girmek.

MİLLETLERARASI

Uluslararası.

MİLLETLERARASICI

Uluslararasıcı.

MİLLİLEŞTİRİLMEK

Milli duruma getirilmek.

  -   -   -  

Anlamında MİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALABALIKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, kemikli balıkların bir familyası.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

ASİMİLE

"Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki asimile etmek birleşik fiilinde kullanılan bir söz.

AKINKAYASI

Kaya balığıgiller familyasından derin ve uzaklarda yaşayan ince, uzun bir tür balık.

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

ANELE

Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka.

ASLANGİLLER

Kedi cinsinden olan bütün etoburları içine alan hayvan familyası.

ANANASGİLLER

Bir çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen ve örneği ananas olan bitki familyası.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

ARAMİCE

Sami dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış olan ölü bir dil. Bu dille yazılmış olan.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

ANGSTRÖM

Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi.

ACEMİLEŞME

Acemileşmek durumu.

AKBABAGİLLER

Gündüz yırtıcıları alt takımının, kanatları geniş ve büyük olan, iyi uçan büyük kuşları içine alan bir familyası.

ALEMCİ

Camilerin kubbelerine, minarelerine alem yapan veya takan kimse.

ARILAR

Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

ALACABALIKÇIL

Balıkçılgiller familyasından, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides).

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük