MİKROZOMLAR Nedir?

MİKROZOMLAR kelimesi ilk harfi M ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında m sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi i , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi z , yedinci harfi o , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı m sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MİKROZOMLAR anlamı

Hücrenin diferensiyel santrifüjlemeyle ayrılabilen düz ve granüllü endoplazmik retikulumla serbest ribozomları içeren kısmı.

MİKROZOMLAR hakkında bilgiler

MİKROZOMLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük