Mİ ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "mi" olan, 15 harfli toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. mi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu mi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde mi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİLLETVEKİLLİĞİ

Milletvekilinin görevi, mebusluk, parlamenterlik.

MİYELOBLASTOZİS

Kemik iliğinde, granülositlerin öncüsü olan miyeloblastların kanda aşırı miktarlarda bulunması. Kanatlı miyeloblastozisi.

MİNERALLEŞTİRME

Mineralleştirmek işi.

MİKROSPORİDİYAL

Mikrosporidiyalara ait veya mikrosporidiyaların neden olduğu.

MİYELİNSİZLEŞME

Demiyelinizasyon.

MİKRODİSEKSİYON

Mikroskop altında ince iğneler araciyle doku ve gözelere yapılan diseksiyon.

MİKROENJEKSİYON

Özel mikropipetlerle tek bir hücrenin içine madde sokulması.

MİKROFİLAMANLAR

Mikrofilamentum.

MİYELOSKLEROZİS

Omuriliğin sklerozisi. Kemik iliğinin kemik üremeleri nedeniyle daralması.

MİCHAELİSBOYASI

Alkolde metilen mavisi ve asetondaki eozin çözeltilerinin karıştırılmasıyla elde edilen bir boya. Kanın biçimli elemanlarının ortaya konmasında kullanılır.

MİKROFİLAMENTUM

Ökaryotik hücrelerin plazma zarının altında yer alan, endositoz, eksositoz ve hücre göç hareketlerinin etkinliklerine katılan, miyofibriller, nörofibriller ve tonofibrillerin oluşturduğu hücre iskeletinin ipliksel organelleri, mikrofilamanlar, stres iplikleri.

MİKROBİLGİSAYAR

Ana işlem birimi olarak bir mikroişleyiciyle bellek ve öteki donanım birimleri olarak çok büyük çapta tümleşik (ÇBÇT) birleşenlerden oluşan bir bilgisayar türü. ÇBÇT teknik biliminin geliştirdiği mikroizlenceleme olanağı donanım ile yazılım arasında esnek bir köprü sağlamakta, ana işlem biriminin sağladığı temel komutlar kullanıcıya mikroizlencelerle geliştirilmiş daha yüksek düzeyli komutlar biçiminde sunulmaktadır.

MİLİTANLAŞTIRMA

Militanlaştırmak işi.

MİKROANJİYOPATİ

Küçük çaplı kan damarı duvarlarının dayanıklılığını kaybetmesi sonucu kanama ve proteinlerin damar duvarından dışarıya sızması sonucu tüm vücutta kan akımının yavaşlaması. Küçük kan damarlarını etkileyen bozukluk.

MİLLİLEŞTİRİLME

Millileştirilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük