MEYVELENDİRMEK Nedir?

MEYVELENDİRMEK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi v , beşinci harfi e , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEYVELENDİRMEK anlamı

Meyvelenme işini yaptırmak.

MEYVELENDİRMEK hakkında bilgiler

MEYVELENDİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük