MEVZİLENMEK Nedir?

MEVZİLENMEK kelimesi ilk harfi M ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında m sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi z , beşinci harfi i , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı m sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEVZİLENMEK anlamı

Mevziye yerleşmek, mevziye girmek.

MEVZİLENMEK hakkında bilgiler

MEVZİLENMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük