MEVLEVİHANE Nedir?

MEVLEVİHANE kelimesi ilk harfi M ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında m sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi v , yedinci harfi i , sekizinci harfi h , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı m sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

MEVLEVİHANE anlamı

Mevlevi tekkesi.

MEVLEVİHANE hakkında bilgiler

MEVLEVİHANE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük